2018-04-10 13:16:00

Radio Vatican. Buletinul de știri al zilei: 10 aprilie 2018


RV 10 apr 2018. Știrile zilei la Radio Vatican difuzate în emisiunea radiofonică sau publicate pe pagina web:

Papa Francisc, misionarilor milostivirii: numele nostru este ”tatuat” în palma lui Dumnezeu
Marți, 10 aprilie a.c., a doua zi după promulgarea exortației apostolice ”Gaudete et exsultate”, Sfântul Părinte a primit în audiență peste 500 de misionari ai milostivirii din lumea întreagă. Misionarii milostivirii se află la Roma în perioada 8-11 aprilie pentru o perioadă de formare și aprofundare a slujirii ce le-a fost încredințată de papa Francisc în timpul Jubileului extraordinar al milostivirii. Inițiativa se încheie mâine în catedrala Romei, bazilica Sfântul Ioan din Lateran, cu Sf. Liturghie prezidată de arhiepiscopul Rino Fisichella, președintele Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări. «Dragi misionari - a spus pontiful în amplul său discurs - este o bucurie să vă întâlnesc după frumoasa experiență a Jubileului milostivirii. După cum știți bine, la finalul acelui Jubileu extraordinar, slujirea voastră ar fi trebuit să se termine. Cu toate acestea, reflectând la marea slujire pe care ați adus-o Bisericii și la cât de mult bine ați oferit multor credincioși prin predicarea voastră și mai ales prin celebrarea sacramentului Reconcilierii, am considerat oportun ca mandatul vostru să fie prelungit pentru încă o perioadă de timp. Am primit multe mărturii de convertiri care s-au realizat prin intermediul slujirii voastre. Trebuie să recunoaștem cu adevărat că milostivirea lui Dumnezeu nu cunoaște frontiere și că prin slujirea voastră sunteți semnul concret că Biserica nu poate, nu trebuie și nu vrea să ridice nicio barieră sau dificultate care să împiedice accesul la iertarea Tatălui».

Sf. Liturghie a papei cu misionarii milostivirii
Întâlnirea Sfântului Părinte cu misionarii milostivirii s-a încheiat la Altarul Catedrei din bazilica San Pietro unde pontiful a prezidat celebrarea euharistică la ora 12.00. La predica Sfintei Liturghii, pornind de la lecturile biblice ale zilei după calendarul roman sau latin (Fap 4,32-37 și In 3,7b-15), papa a scos în evidență ”două aspecte inseparabile: renașterea personală și viața comunității”. Este, într-un fel, rezumatul slujirii care a fost încredințată misionarilor milostivirii, ”o slujire care se desfășoară în ambele direcții: slujirea persoanelor, ca să se nască din nou, și slujirea comunităților, ca să trăiască cu bucurie și coerență porunca iubirii”. «Evanghelia - a spus papa - ne amintește că cel care este chemat să dea mărturie pentru Învierea lui Cristos trebuie să se renască de Sus el însuși, în prima persoană (cf. In 3,7). Atenție, nu este vorba de a deveni preoți ”exaltați”, ca și cum ar fi depozitarii vreunei carisme speciale. Nu. Preoți normali, simpli, blânzi, echilibrați, dar capabili să se lase iar și iar renăscuți de Duhul, docili la puterea sa, liberi lăuntric – mai întâi de toate liberi de sine însuși – pentru că sunt mișcați de vântul Duhului care suflă unde vrea». O ultimă reflecție de la omilia papei a avut în vedere slujirea comunității. Preoții trebuie să fie ”capabili de a înălța în «pustiul» lumii semnul mântuirii, Crucea lui Cristos, ca sursă de convertire și reînnoire pentru întreaga comunitate și pentru lume (cf. In 3,14-15). Domnul care a murit și a înviat este forța care creează comuniunea din Biserică și, prin intermediul Bisericii, în lumea întreagă. Este o comuniune care se exprimă și în împărtășirea concretă a bunurilor: «Dar acest stil de viață din comunitate era contagios și în afara ei: prezența vie a Domnului înviat produce o forță de atracție care, prin mărturia Bisericii și prin diversele forme de a duce Vestea cea bună, tinde să ajungă la toți, fără să excludă pe nimeni. Voi, dragi frați, puneți în slujirea acestui dinamism și slujirea voastră specifică de misionari ai milostivirii!». 

Revista "La Civiltà Cattolica" a publicat un ghid de lectură a Exortaţiei apostolice "Gaudete et exsultate"
La cinci ani de la alegerea papei Francisc la Sediul lui Petru, a fost publicată – în data de 9 aprilie 2018 – cea de-a treia Exortaţie apostolică din pontificatul său, intitulată  "Gaudete et exsultate". "La Civiltà Cattolica" a publicat un amplu comentariu pe marginea documentului, semnat de părintele Antonio Spadaro SJ, directorul revistei identificând originea, structura şi sensul noii exortaţii apostolice a papei Francisc. Comentariul oferă o serie de instrumente de lectură a reflecţiei Sfântului Părinte conţinută de exortaţie, făcând referinţă la scrierile pontifului din anii '80 şi la  trăsăturile specifice formării sale conform spiritualităţii sfântului Ignatie de Loyola. Amintind angajarea sa pastorală din anii precedenţi pontificatului, părintele Spadaro prezentă temele centrale şi mesajul clar pe care papa Francisc intenţionează să-l ofere Bisericii în prezent. Comentariul cu valoare de ghid de lectură indică şi figuri de iezuiţi, precum Miguel Àngel Fiorito și Ismael Quiles, sau scriitori precum  Joseph Malègue, care au avut o influență decisivă asupra modului de înţelegere a sfințeniei.
Rezultatul este o imagine a sfințeniei populare, obișnuită, care nu vieţuieşte în perimetrul unor îngrădiri înguste, deoarece se bazează pe convingerea că "experiența spirituală a întâlnirii cu Dumnezeu nu este controlabilă". Exortația este fructul matur al unei reflecții pe care Pontiful o face de mult timp şi exprimă în manieră organică viziunea sa asupra sfinţeniei intercalată cu cea a misiunii Bisericii în lumea contemporană. (AM)

Papa Francisc semnează prefaţa cărţii  "Potere e denaro - La giustizia sociale secondo Bergoglio"  (Puterea și banii - justiția socială conform viziunii bergogliene)
Apare joi, 12 aprilie, în librăriile din Italia, volumul "Potere e denaro - La giustizia sociale secondo Bergoglio" (care s-ar traduce: Puterea și banii - justiția socială conform viziunii bergogliene). Scrisă de Michele Zanzucchi, prefaţa cărţii este semnată de papa Francisc, pontiful evidenţiind importanţa economiei, devenită "o componentă vitală pentru fiecare societate" deoarece "determină într-o mare măsură calitatea vieții și chiar a modului de a muri, putând face ca existenţa omenească să fie demnă sau lipsită de demnitate". « Lumea noastră este capabilă de ce este mai bun și de ce este mai rău. Aşa a fost întotdeauna, dar astăzi mijloacele tehnice şi financiare au amplificat potenţialul binelui şi al răului. În timp ce în anumite părți ale lumii se îneacă în opulență, în altele nu există minimum pentru a supraviețui. În călătoriile mele am avut ocazia să văd aceste contraste mai mult decât mi-a fost posibil să le cunosc în Argentina. Am văzut paradoxul unei economii globalizate care ar putea hrăni, îngriji și găzdui toți locuitorii casei noastre comune, dar care – după cum indică unele statistici îngrijorătoare – concentrează în mâinile a puține persoane aceeași cantitatea de bogăție ce aparţine aproximativ unei jumătăţi din populație», scrie papa Francisc în prefaţa cărţii "Potere e denaro - La giustizia sociale secondo Bergoglio", care urmează să apară curând în librăriile din Peninsulă, publicată de Editura Città Nuova (AM)

Aici, emisiunea zilei:

(rv - A. Dancă)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.