2018-04-10 12:34:00

Påven till Barmhärtighetsmissionärerna: Enheten är större än konflikten


Påven Franciskus tog på tisdag förmiddag emot Barmhärtighetsmissionärerna på audiens i Vatikanen och firade mässan med dem i Peterskyrkan. Påven utgick i sin predikan från bibelläsningen ur Apostlagärningarna kapitel 4 vers 33: ”Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd”.    

Allt börjar med Jesu uppståndelse, sa påven, och att dagens läsningar talar om två oskiljaktiga sidor; den personliga pånyttfödelsen och livet i kommunitet. Evangeliet påminner om att de är kallade att vittna om detta att ”födas på nytt” (Joh 3:7) och tjänsten i kommuniteten handlar om att upphöja världen i frälsningens tecken.

Påven sa till sina åhörare att de som Barmhärtighetsmissionärer behövs i kyrkan i dag för att enas mot det negativa och onda. Påven citerade sig själv från den apostoliska uppmaningen Evangelii gaudium och avslutade: "Vi är övertygade om att ”enheten är större än konflikten” (228) men vi vet även att utan barmhärtigheten har denna princip inte styrka att konkret förverkligas i livet och historien".
All the contents on this site are copyrighted ©.