2018-04-10 12:02:00

Numele nostru este ”tatuat” în palma lui Dumnezeu: papa Francisc, misionarilor milostivirii


RV 10 apr 2018. Marți, 10 aprilie a.c., a doua zi după promulgarea exortației apostolice ”Gaudete et exsultate”, Sfântul Părinte a primit în audiență peste 500 de misionari ai milostivirii din lumea întreagă. Misionarii milostivirii se află la Roma în perioada 8-11 aprilie pentru o perioadă de formare și aprofundare a slujirii ce le-a fost încredințată de papa Francisc în timpul Jubileului extraordinar al milostivirii. 

Papa Francisc: «Dragi misionari, este o bucurie să vă întâlnesc după frumoasa experiență a Jubileului milostivirii. După cum știți bine, la finalul acelui Jubileu extraordinar, slujirea voastră ar fi trebuit să se termine. Cu toate acestea, reflectând la marea slujire pe care ați adus-o Bisericii și la cât de mult bine ați oferit multor credincioși prin predicarea voastră și mai ales prin celebrarea sacramentului Reconcilierii, am considerat oportun ca mandatul vostru să fie prelungit pentru încă o perioadă de timp. Am primit multe mărturii de convertiri care s-au realizat prin intermediul slujirii voastre. Trebuie să recunoaștem cu adevărat că milostivirea lui Dumnezeu nu cunoaște frontiere și că prin slujirea voastră sunteți semnul concret că Biserica nu poate, nu trebuie și nu vrea să ridice nicio barieră sau dificultate care să împiedice accesul la iertarea Tatălui».

Audiența la papa Francisc a constituit o fericită ocazie de a împărtăși ”câteva reflecții pentru a da un sprijin mai mare responsabilității pe care”, a spus pontiful, ”am pus-o în mâinile voastre și pentru ca slujirea milostivirii pe care sunteți chemați să o trăiți în mod cu totul special să se poată exprima mai bine, după voința Tatălui pe care Isus ni l-a făcut cunoscut și care, în lumina Paștelui, dobândește semnificația sa cea mai completă”.

În calitate de ”colaboratori ai lui Dumnezeu” (2 Cor 6,1), responsabilitatea ”pusă în mâinile noastre cere un stil de viață coerent cu misiunea pe care am primit-o”, iar primul pas este ”să recunoaștem milostivirea lui Dumnezeu în propria existență personală”.
Papa Francisc: «Nu este vorba de a se resemna cu faptul că suntem păcătoși, ca și cum am vrea să ne justificăm de fiecare dată, anulând astfel forța convertirii. Dar e necesar a porni din nou de la acest punct ferm: Dumnezeu m-a tratat cu milostivire. Aceasta este cheia prin care devenim colaboratori ai lui Dumnezeu. Experimentăm milostivirea și suntem transformați în slujitori ai milostivirii. Altfel spus, slujitorii nu se situează deasupra celorlalți ca și cum ar fi judecători în raport cu frații păcătoși».

Pe de altă parte, colaboratorii lui Dumnezeu și ”administratorii milostivirii sale”, după cum spune Sf. Paul, trebuie să fie atenți să nu zădărnicească harul lui Dumnezeu: «Vă îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu» (2 Cor 6,1). ”Aceasta este primul avertisment care ne este dat”, a subliniat Sf. Părinte, ”să recunoaștem lucrarea harului și primatul său în viața noastră și a celorlalți”.
Papa Francisc: «Când se apropie de noi un penitent, este important și mângâietor să recunoaștem că avem înaintea noastră primul rod al întâlnirii care avut deja loc cu iubirea lui Dumnezeu, care prin harul său a deschis inima lui l-a făcut disponibil la convertire. Inima noastră sacerdotală ar trebui să perceapă miracolul unei persoane care l-a întâlnit pe Dumnezeu și care a experimentat deja eficacitatea harului său».

În această privință, a continuat Sfântul Părinte, ”îndatorirea noastră constă în a nu face zadarnică lucrarea harului lui Dumnezeu, ci în a o susține și a-i permite să ajungă la împlinire. Uneori, din nefericire, se poate întâmpla ca preotul, prin comportamentul său, în loc să-l apropie, îl îndepărtează pe penitent”. De aceea, după cum spune profetul Isaia (49,10), «cel care are milostivire îi va călăuzi, îi va conduce la izvoarele de apă». Milostivirea, care are nevoie de a-l asculta pe celălalt, permite călăuzirea pașilor celui păcătos care s-a reconciliat. ”La strigătul celui sărac care cere ajutor, corespunde strigătul Domnului care promite celor închiși eliberarea, iar celor care zac în întuneric le spune: «Veniți afară!» (49,9). Este îndemnul de a ieși din condiția de păcat pentru a relua haina fiilor lui Dumnezeu. Altfel spus, milostivirea, eliberând, restituie demnitatea. Penitentul nu zăbovește în a se compătimi pentru păcatul făcut, iar preotul nu-l învinovățește pentru răul de care s-a căit ci, mai degrabă, îl încurajează să privească spre viitor cu ochi noi, conducându-l la izvoarele de apă (cf. 49,10). Aceasta înseamnă că iertarea și milostivirea permit să vezi din nou viața cu încredere și angajament. Este ca și cum s-ar spune că milostivirea deschide la speranță, creează speranță și se alimentează din speranță”.

Vorbind, în fine, despre experiența dramatică a celui care, din cauza păcatelor, se simte abandonat de Dumnezeu, pontiful a amintit cuvintele pe care profetul Isaia le pune în gura lui Dumnezeu: «Iată, te-am gravat pe palmele mele» (49,16).
Papa Francisc: «Incredibil! Dumnezeu are ”tatuat” pe mâna sa numele meu. Este ca un sigiliu care îmi dă siguranță, prin care promite că nu se va îndepărta niciodată de mine.  Eu sunt mereu înaintea lui. De fiecare dată când Dumnezeu se uită în palmă, își amintește de mine, pentru că a scris în ea numele meu! (...) În timp ce viața se năruiește sub amăgirea păcatului, Dumnezeu își păstrează vie mântuirea și vine în ajutorul meu. Pe mâna sa de tată regăsesc viața mea reînnoită și lansată spre viitor, copleșită de iubirea pe care numai El o poate realiza. (...) Aceasta este certitudinea tipică a iubirii pe care suntem chemați să o susținem în cei care se apropie de confesional pentru a le da tăria de a crede și a spera».

Întâlnirea Sfântul Părinte cu misionarii milostivirii s-a încheiat la Altarul Catedrei din bazilica San Pietro unde pontiful a prezidat celebrarea euharistică la ora 12.00. Perioada de formare la Roma a misionarilor milostivirii se încheie mâine în catedrala Romei, bazilica Sfântul Ioan din Lateran, cu Sf. Liturghie prezidată de arhiepiscopul Rino Fisichella, președintele Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări.

(rv – A. Dancă)
All the contents on this site are copyrighted ©.