2018-04-07 13:30:00

Radio Vatican. Buletinul de știri al zilei: 7 aprilie 2018


RV 7 apr 2018. Știrile zilei la Radio Vatican difuzate în emisiunea radiofonică sau publicate pe pagina web:

Vestirea Milostivirii Divine printr-un reînnoit entuziasm: papa Francisc, membrilor Comunităţii Emanuel
«Sunt foarte bucuros să vă urez bun venit cu ocazia întâlnirii voastre anuale care, de această dată, se desfășoară la Roma. Acest pelerinaj este semnul participării depline a Comunității Emanuel la comuniunea întregii Biserici Catolice. Este, de asemenea, o oportunitate pentru mine să vă mulțumesc pentru loialitatea și atașamentul față de Succesorul lui Petru, să exprim aprecierea cu care privesc la implicarea voastră misionară, acum prezentă pe toate continentele, și pentru a vă încuraja să perseveraţi  în viitor», a spus papa Francisc, primind în audienţă, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, circa 500 de membri ai Comunităţii Emanuel.

Din agenda pontificală a zilei
Sâmbătă, 7 aprilie 2018, Sfântul Părinte i-a primit în audiențe succesive pe arhiepiscopul emerit de Torino, cardinalul Severino Poletto, și pe arhiepiscopul de Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Tot sâmbătă, papa Francisc a primit un grup de 30 de pelerini - preoți și laici - din asociația catolică franceză ”Preoții de la Prado”, înființată la Lyon în 1860 de Fericitul Antoine Chevrier (1826-1879) pentru slujirea celor săraci. În fine, în aula Paul al VI-lea, aproximativ trei mii de copii și adolescenți din dieceza de Brescia (Italia).

Mons. Filippo Iannone, noul președinte al Consiliului pontifical pentru textele legislative
Sfântul Părinte a acceptat renunțarea la oficiul de președinte al Consiliului pontifical pentru textele legislative prezentată pentru limită de vârstă de cardinalul Francesco Coccopalmerio și l-a chemat să-i succeadă în același oficiu pe arhiepiscopul italian Filippo Iannone, episcop emerit de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, până acum, secretar adjunct al aceluiași Consiliu pontifical pentru textele legislative.

Un nou nunțiu apostolic în Azerbaidjan
Suveranul Pontif l-a numit nunțiu apostolic în Azerbaidjan pe arhiepiscopul titular Paul Fitzpatrick Russell, nunțiu apostolic în Turcia și Turkmenistan.

Numirea unui episcop eparhial de Nyìregyháza (Ungaria)
În Ungaria, Sfântul Părinte l-a numit episcop al eparhiei de Nyìregyháza pe pr. Ábel Szocska, din Ordinul Sfântul Vasile cel Mare, până acum, administrator apostolic ”sede vacante” al aceleiași eparhii. Născut în 1972 la Vinohradiv, în regiunea ucraineană transcarpatică, a urmat studiile de teologie la Budapesta și a intrat în Ordinul Sfântului Vasile cel Mare în 1996. A fost sfințit preot în 2001, iar în 2008 a fost ales provincial al Părinților Bazilieni din Ungaria, fiind reales în 2015. În același an, Sfântul Părinte l-a numit administrator apostolic ”sede vacante” al eparhiei de Nyìregyháza fără caracter episcopal, dar cu drept de participare la Consiliul arhiereilor.

Cauza de beatificare a șapte episcopi greco-catolici a ajuns în faza romană
Postulatura Cauzei de beatificare a episcopilor greco-catolici din România anunță că joi, 5 aprilie 2018 - Joia Mare după calendarul bizantin român - a predat documentația aferentă la Congregația pentru cauzele sfinților de la Roma: aflăm de pe site-ul bru.ro. Din fotografiile publicate se deduce că este vorba de cauza de beatificare ce poartă numele ”Valeriu Traian Frențiu și însoțitorii săi”, aceștia fiind cardinalul Iuliu Hossu și episcopii Alexandru Russu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie și Tit Liviu Chinezu. Documentația necesară argumentării martiriului celor șapte episcopi, însumând 1900 de pagini în două volume, ”sintetizează în mod argumentat, pe baza documentelor de arhivă, mărturia și jertfa episcopilor greco-catolici care, în fața persecutorului comunist, au preferat moartea decât să-și trădeze credința lor catolică”. Întreaga lucrare ”Positio super martyrio”, precizează sursa menționată, a fost realizată sub îndrumarea directă a relatorului desemnat de Congregația pentru Cauzele Sfinților, pr. Zdzislaw Kijas, OFMconv. Predarea documentației încheie o etapă esențială din drumul spre recunoașterea publică de către Biserică a martiriului episcopilor greco-catolici și, implicit, a ridicării lor la cinstea altarelor. În lunile care urmează, are loc evaluarea ”Positio” de un grup de nouă experți teologi și, după votul acestora, examinarea din partea unei comisii de cinci cardinali. Ultimul care se va pronunța va fi Sfântul Părinte Papa prin promulgarea așteptatului decret de recunoaștere a martiriului episcopilor, care vor fi prezentați astfel ca ”noi modele autentice de mărturie și dăruire creștină”. Redăm aici comunicatul Postulaturii, preluat de pe site-ul bru.ro.

Consideraţii omiletice la Duminica a II-a a Paştelui sau a Milostivirii Divine (B): Un popor nou
Cristos a înviat!  Liturghia duminicii a doua a Paştelui începe cu un îndemn al apostolului Petru: „Ca nişte copii de curând născuţi, să doriţi laptele spiritual, curat, ca să creşteţi prin el spre mântuire”, aleluia (1Pt 2,2 Ant. la intrare). Reînnoiţi lăuntric prin sfintele taine să mărturisim cu bucurie credinţa în învierea Domnului! Isus înviat din morţi continuă să vină acolo unde doi sau trei se adună în numele său. Evanghelia (cf. In 20,19-31) acestei duminici prezintă întâlnirea lui Cristos înviat cu apostolul Toma. Întâlnirea are loc în Ziua Domnului, când prima comunitate creştină se aduna ca să celebreze amintirea învierii lui Cristos. S-a statornicit astfel ziua de duminică ca sărbătoare săptămânală a Paştelui. Isus este mereu viu şi vine în ajutorul slăbiciunii noastre. În Cristos cel mort şi înviat Dumnezeu îşi arată milostivirea nemărginită faţă de noi şi ne dă asigurarea iertării sale. Cântă Biserica în octava Paştelui: „Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun: veşnică este îndurarea lui!” (Ps 117/118,1 din psalmul responsorial). Este Duminica Îndurării Divine. Cristos înviat vine la ai săi şi le poartă pacea şi Duhul dătător de viaţă. Îi salută în mod familiar şi îi face slujitori ai milostivirii lui Dumnezeu: „Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi… Primiţi-l pe Duhul Sfânt!  Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute” (In 20,21-23). Înainte de a rosti aceste cuvinte, Isus le arată mâinile şi coasta, adică semnele pătimirii şi mai cu seamă rana inimii, izvor din care ţâşneşte marele val de milostivire ce se revarsă asupra umanităţii. Sfânta Faustina Kowalska a văzut pornind din acea inimă două fascicule de lumină ce se răsfrâng peste lume. Într-o zi Isus i-a explicat că cele două raze reprezintă sângele şi apa (Jurnal, p.123). Gândul merge spontan la mărturia dată de apostolul Ioan care a văzut ieşind „sânge şi apă” din coasta lui Isus străpunsă cu suliţa de către un soldat (cf. In 19,34). Dacă sângele evocă jertfa crucii şi darul euharistic, apa aminteşte sacramentul Botezului şi darul Duhului Sfânt (cf. In 3,5; 4,14; 7,37-39). Sunt tainele pascale pe care le retrăim în aceste zile. Cu iubirea sa dumnezeiască Isus ne vindecă rănile provocate de păcat iar prin cuvântul Scripturii şi prin  sfintele Taine ne întăreşte credinţa. Prezenţa lui Cristos în adunarea duminicală întăreşte legăturile de comuniune şi face să devenim mai sensibili faţă de nevoile altora. Comunitatea însăşi devine pentru lume un semn concret al credinţei în învierea lui Cristos. Cine rămâne departe de comunitatea credincioşilor, cade pradă îndoielii. Domnul nu i se arată în privat lui Toma cel neîncrezător, ci în comunitatea din care face parte; i se arată în timpul unei adunări duminicale şi îl întăreşte în credinţă. Proclamaţia finală a lui Toma: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, este cea mai înaltă mărturie de credinţă din tot Noul Testament. Atunci bucuria de a crede explodează în inima discipolilor care se lasă întâlniţi de Cristos. Atunci buna înţelegere stabileşte fraternitatea între oameni ca prima comunitate de la Ierusalim: „Mulţimea celor care credeau era o singură inimă şi un singur suflet” (cf. Fap 4,32-35 prima lectură). În credinţă trăim bucuria de a fi fraţi ai lui Cristos şi fii ai lui Dumnezeu: „oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui” (cf. 1In 5,1-6 lectura a doua). În continuare, propun un comentariu amănunţit la Evanghelia zilei.

Aici, emisiunea zilei:

(rv - A. Dancă)
All the contents on this site are copyrighted ©.