2018-04-05 12:39:00

Påven om fallet Alfie Evans: Lyssna på föräldrarna smärta!


I ett tweet ber påven Franciskus om att ha medlidande med lille Alfie Evans. Läkare vill dra ur kontakten. Redan i fallet Charlie Gard bad påven om att man skulle “följa och läka” barnet ”fram till slutet”.

Påven ingrep igår kväll med ett tweet om den smärtsamma situationen kring lille Alfie, ett engelskt barn på nästan 23 månader som är i koma och vårdas på sjukhuset i Liverpool, där läkarna vill avbryta den konstgjorda andning som håller honom vid liv. ”Mitt uppriktiga hopp – säger påven – är att allt görs för att fortsätta att med medlidande medfölja lille Alfie Evans och att man lyssnar till föräldrarnas lidande. Jag ber för Alfie, för hans familj och för alla inblandade personer”.

Som Charlie Gard och Isaiah Haastrup

Fallet påminner om andra två barn, Charlie Gard och Isaiah Haastrup, som lämnades att dö vid ett-års ålder, en av dem 28 juli 2017 och den andre 7 mars 2018. Alfie har en okänd sjukdom som läkarna anser är oläkbar och nedbrytande och som har vänt sig till högsta domstolen i England och bett om att få dra ur kontakten. Domarna har gett tillstånd till detta med förklaringen att ytterligare vårdförsök vore “grymt, orätt och omänskligt”. Barnet har hjärnskador men svarar på viss stimulus   och har en stabil hjärtverksamhet.  

Påven: Medfölj och läk fram till slutet

Enligt engelsk press kan det enligt domarna vara fritt fram för utförandet redan i morgon. Alfies föräldrar, Thomas och Katie, slutar inte att hoppas och har inlett en juridisk kamp som hittills är förgäves. Även Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strassburg har förklarat att överklagande inte tas upp till prövning. Nu ber föräldrarna om förflyttning av sitt barn till ett annat sjukhus, även utomlands, som är villiga att prova experimentella terapier. Man som för Charlie Gard, har läkarna sagt nej även till denna förfrågan. En massa personer i hela världen har mobiliserat sig för att stödja fallet genom bön, petitioner, manifestationer och djungeltelegrafen på sociala medier. Alfies föräldrar har bett om påvens hjälp och igår bad han om att man lyssnar på deras smärtfyllda rop. Påven ingrep även för Charlie Gard och bad läkarna om att “följa och läka” barnet “till slutet” och underströk: att “skydda livet, särskilt när det är drabbat av sjukdom, är det en kärlekshandling som Gud anförtror varje människa”.
All the contents on this site are copyrighted ©.