2018-04-04 11:56:00

Mchakato wa maendeleo endelevu unahitaji umoja na mshikamano!


Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania (TEC) limekuwa mwenyeji wa jukwaa la Mashirika yanayojikita katika misingi ya imani (FBOs) kuhusu ufanisi wa misaada kwa ufanisi wa maendeleo lililofanyika hivi karibuni, Kurasini jijini Dar es Salaam. Jukwaa lilifadhiliwa na Act Alliance na kuratibiwa na FBO nchini Tanzania, kwa lengo la kutekeleza mapendekezo ya mkutano Mkuu uliofanyika Uganda kuhusu ushirikiano wa kimataifa wa Ushirikiano wa Maendeleo kama njia ya kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu, SDGs. Mkurugenzi wa Kurugenzi ya huduma ya utu wa mwanadamu, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC Bi. Manka Kwai amesema kuwa, katika mchakato wa kutekeleza mapendekezo ya mkutano wa Uganda, wamealika FBO za kimataifa na za hapa nchini ikiwa ni pamoja na Bakwata, Norwegian Church Aid, Evangelical Church of America, IRCPT, CPT, NCA, Mwinyi Baraka, TEC, Act Alliance nk. "Pia tumealika Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Fedha na Mipango ili tujadiliane pamoja  jinsi tunavyoweza kujihusisha kupanga mikakati ya pamoja katika kuleta maendeleo endelevu  SDGs.

Baadhi yetu tulibahatika kuhudhuria mkutano wa FBOs uliofanyika nchini Uganda na  tulihimizwa kufanya warsha ya FBOs katika ngazi ya taifa, ili kuangalia jinsi tunavyoweza kushirikiana na serikali pamoja na asasi za kiraia kuleta Maendeleo hususani  kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu! Pia tujadili namna tunavyoweza kutumia misaada tunayopata kuleta tija na ufanisi wa maendeleo ndiyo maana tumeihusiha serikali katika mkutano huu ambapo tuna mwakilishi wa Wizara ya Fedha na Mipango, tumewahusisha wafadhili wetu kama Norwegian Church AID nk.” ameeleza Bi. Manka. Amesema kuwa, hiyo ni kutokana na ukweli kwamba, FBOs zina jukumu katika utoaji  huduma na kuleta maendeleo hususani kutengeneza mazingira ya  maendeleo endelevu, amani, utawala  bora na uwajibikaji na mafanikio ya ajenda ya 2030, " ameeeleza.

Akifungua jukwaa hilo, Naibu Katibu Mkuu wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, TEC, Padri Daniel Dulle amezishukuru FBOs nchini Tanzania kwa kuandaa warsha   kama watu wenye lengo moja la kujadili namna FBO zinavyoweza kutumia misaada kuleta maendeleo endelevu. "Tumieni fursa hii kuunda Baraza la Taifa la FBOs, litakalotambulika na serikali . Ni muda mwafaka kwasababu FBO kama zinatumiwa na kuratibiwa vizuri zinaweza kusaidia kushughulikia changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa nchini. Wanaweza kuleta mabadiliko katika jamii kwa kuhamasisha uwazi na uwajibikaji, "Padri Dulle amesisitiza.

Akiiwakilisha  serikali ya Tanzania, Mwanauchumi kutoka Wizara ya Fedha na Mipango, Bw. Alex Mpangala, amesema kuwa FBO imewahi kuchangia sana katika maendeleo ya Tanzania. Ushirikiano chini ya Mpango wa Ushirikiano wa Maendeleo (DCF) unawaomba wadau wengi kufanya kazi na serikali kwa ajenda ya ufanisi wa maendeleo hasa katika kufikia malengo ya maendeleo ya kudumu (SDGs). "Serikali inathamini usaidizi (Msaada Mkuu wa Bajeti) wa njia nyingine zilizopatikana kutoka kwa Wafanyakazi wa Maendeleo kwa ajili ya kufadhili Bajeti ya Serikali kutokana na utekelezaji wa Ushirikiano wa Maendeleo nchini Tanzania.

Kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, yaani kuanzia mwaka wa 2016/17, utekelezaji wa ushirikiano wa Maendeleo nchini Tanzania umefanya mageuzi katika sekta mbalimbali kama Afya, Elimu, Kilimo, Sheria, Serikali za Mitaa na Usimamizi wa Fedha. Mageuzi haya yalitegemea rasilimali kutoka kwenye vyanzo vya kimataifa, vilivyotokana na vyanzo vya kibiashara. Aidha, Serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ilifanikiwa kwa mfululizo kufanya majadiliano yenye ufanisi ambayo ilifikia katika Majadiliano ya Sera ya Taifa ya Mwaka (ANPD). Mkutano huo wa ngazi ya juu, ulipima njia za utekelezaji wa ushirikiano wa maendeleo nchini Tanzania.  Ushirikiano kati ya Serikali na FBO inahitaji umakini na ushiriki halisi kupitia mazungumzo yenye tija. Aidha, Ushirikiano huo unahitaji uwajibikaji wa Serikali, uwezeshaji wa washirika wa maendeleo na uwajibikaji wa wafanyabiashara Wasio wa Serikali (CSO, NGOS, FBO na Sekta binafsi)

Agenda ya Ushirikiano imekuwa ikibadilika kutoka kwa ufanisi hadi mafanikio ya Maendeleo ambayo yatapatikana kupitia majadiliano mazuri, fedha na M & E kwa makubaliano juu ya maendeleo mazuri kuelekea Dira ya Maendeleo ya Tanzania (TDV 2025) ya kuwa Nchi ya Maendeleo ya Kati. Aidha, ushiriki kati ya Wadau wa Serikali na Maendeleo kupitia DCF inahitaji Mpango wa utekelezaji, mifumo ya ufuatiliaji na tathmini (M & E) ambayo ni katika hatua za rasimu. Bila shaka sisi wote tuna matumaini kwamba, utekelezaji wa Mfumo mpya wa Ushirikiano wa Maendeleo (DCF) utaleta Maendeleo Bora nchini Tanzania kwa ushirikiano wa pamoja kutoka kwa Serikali, Washirika wa Maendeleo na NSA "amesema Mpangala.

Msimamizi wa miradi kutoka Act Alliance Afrika Bw. Arnold Ambundo amesema kuwa, FBO lazima ziunganishe shughuli zao na Mpango wa Kiafrika. FBO lazima ziwe na uwezo wa kuunganisha shughuli zao na Agenda ya Afrika ya 2063 ambayo ina maono ya kujenga Afrika jumuishi yenye mafanikio na amani, inayotokana na wananchi wake, iliyo na nguvu katika uwanja wa kimataifa. Agenda 2063 ni mfumo wa kimkakati wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi ya bara katika kipindi cha miaka 50 ijayo.  Inajaribu kuharakisha utekelezaji wa mipango ya zamani na iliyopo ya bara kwa ukuaji wa maendeleo endelevu.Pia alielezea matarajio saba yanayoonyesha nini raia wa Afrika anataka kuona baada ya Agenda 2063.

FBO zinapaswa kuzingatia katika mipango yao ya maendeleo bora masuala muhimu ikiwemo; Afrika yenye kufanikiwa kwa kuzingatia ukuaji wa pamoja na maendeleo endelevu, bara zima linalounganishwa, umoja wa kisiasa na kwa kuzingatia maadili ya Pan-Africanism na maono ya Renaissance ya Afrika. Afrika ya utawala bora, demokrasia, heshima ya haki za binadamu, haki na utawala wa sheria, Afrika yenye amani na salama, Afrika yenye utambulisho mkubwa wa kitamaduni, urithi na maadili ya pamoja. Afrika ambapo maendeleo yake  yanatokana na uwajibikaji wa watu wake, kutegemea nguvu ya watu wa Afrika hususani wanawake na vijana na kuwatunza watoto. Afrika iwe kama mchezaji mwenye nguvu, iliyo na umoja na yenye nguvu duniani. "Ikiwa tunataka kuleta ufanisi zaidi, tunapaswa kuzingatia kanuni za msingi za kufanya misaada tunayopata ilete mabadiliko. Umiliki: Nchi zinazoendelea lazima ziweke mikakati yao ya kupunguza umaskini, kuboresha taasisi zao na kukabiliana na rushwa. Uwezeshaji: Nchi zilizoendelea (wafadhili) zifafanue malengo ya misaada kwa waafrika. Uwajibikaji wa pamoja ili kuleta matokeo ya maendeleo endelevu, "amesisitiza.

Na Sarah Pelaji, Kiongozi Newspaper, TEC.

Dar es Salaam.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.