2018-01-27 13:39:00

Medzi novými blahoslavenými bude čoskoro Matka Alfonza Mária Eppingerová


Vatikán 27. januára – Cirkev bude čoskoro bohatšia o jednu sväticu a 23 blahoslavených. Je medzi nimi aj ctihodná Matka Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, pôsobiacej aj na Slovensku. K blahorečeniu rovnako smeruje aj sedem trapistických mníchov zabitých v Alžírsku v roku 1996.

Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amatom včera schválil vydanie dekrétov v nasledujúcich kauzách:

Potvrdený bol zázrak na príhovor blahoslavenej Nazárie Ignácie od sv. Terézie od Ježiša, španielskej zakladateľky Kongregácie Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Budúca svätica pochádzajúca z Madridu, umrela v roku 1943 v argentínskom Buenos Aires.

Ďalší potvrdený zázrak sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a ďalších dvoch sesterských kongregácií, medzi ktorými je aj Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa. Narodila sa vo francúzskom meste Niederbronn, kde aj zomrela 31. júla 1867. (Ctihodná Alfonza Mária Eppingerová a jej 150. výročie narodenia sa pre nebo)

Ďalšie dva uznané zázraky, ktoré povedú k blahorečeniu, sa stali na príhovor talianskych zakladateliek rehoľných kongregácií: ctihodných Božích služobníc Clelie Merloniovej (umrela v roku 1930 v Ríme) a Márie Garganiovej (umrela v roku 1973 v Neapole).

Cirkev bude mať aj nových blahoslavených z radov mučeníkov:

Mučeníctvo bolo uznané Božiemu služobníkovi dominikánovi Pierre Lucienovi Claveriemu, biskupovi alžírskej diecézy Oran a jeho 18 spoločníkom z radov rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí boli zabití pre vieru v Alžírsku v rokoch 1994-1996. Je medzi nimi aj sedem trapistických mníchov z kláštora v alžírskom Tibhirine, zabitých v roku 1996.

Blahoslavenou mučeníčkou sa stane aj Božia služobnica Veronica Antalová. Táto rumunská laička, členka Františkánskeho svetského rádu, ktorá bola vo svojich 23 rokoch zabitá pre vieru, je nazývaná aj mučenicou svätej čistoty. Zomrela v roku 1958 v Rumunsku.

Pri stretnutí s kardinálom Amatom pápež potvrdil aj hrdinské cnosti dvoch osobností z 20. storočia: talianskeho kňaza Ambrosia Grittaniho a francúzskej laičky Anny-Marie Delbrêlovej. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.