2017-10-28 16:33:00

Parolin bíboros az Európa konferencián: Útkeresés az Európa iránti szolgálat jegyében


A vatikáni szinódusi aulában folyó háromnapos Európa konferencián pénteken felszólalt Pietro Parolin bíboros államtitkár. Beszédében elmondta, a konferencia összehívása Ferenc pápa szándéka szerint történt, aki kezdettől fogva mindig nagy figyelmet tanúsított Európa sorsa iránt. Négy év alatt állandó párbeszéd alakult ki közte és Európa között. A tavalyi brit referendum és a jelenlegi széttagozódási folyamat arra indította a pápát, hogy egy átfogóbb és az egész Európára irányuló reflexiónak adjon helyet. A Szentszék, mely kezdettől fogva érdeklődéssel és tisztelettel figyelte az európai integrációs tervet, alkalmasnak tartotta, hogy hozzákapcsolódjon a COMECE által indított mostani kezdeményezéshez. A Szentszék ezt a konferenciát az Európa iránti szolgálat jegyében tartja éppen a Vatikánban.

A párbeszéd és az építkezés négy alapelve

Parolin bíboros beszédében felidézte Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából azt a négy alapelvet, amely a társadalmi együttélés fejlődését és egy nép építését irányítják. Ezeket az elveket ugyanis most hasznosan lehet alkalmazni a párbeszéd pillanatában. Először az „idő megelőzi a teret” elv most azt jelenti, hogy egy folyamat kezdetén vagyunk, tudatában annak, hogy a második elv jegyében az „egység legyőzi a konfliktust”, amint azt Európa alapító atyái a közös forrásokkal és a közös munkával próbálták megálmodni. A párbeszéd során hasznos a harmadik elv, vagyis a „valóság” erejébe vetett bizalom, mely „erősebb az eszméknél”.Végül pedig számításba kell venni, hogy az „egész fellette áll a résznek” és mindig több, mint az alkotóelemek összessége. Európa azonban nem szabályok és rendeletek összessége, hanem élet, az ember értelmezésének egy módja, mindig szem előtt tartva az ember transzcendens és elidegeníthetetlen méltóságát.

Kiindulópont az emberi személy a testvéri kapcsolataival az igazságban

Európa lakóinak hétköznapi tapasztalatából kell kiindulni – folytatta Parolin államtitkár – és a hosszú távú célkitűzésekre kell figyelni, ahogy Ferenc pápa mondta a Nagy Károly díj átvételekor: Európa képes világra hozni azt az új humanizmust, mely három sajátos képességére épül, vagyis az integrálás, a párbeszéd és az alkotó teremtés képességére. Parolin bíboros utalt Európa nehézségeire, melyek a gazdasági és a migrációs válság, az éledő populizmus és a visszatérő nacionalizmus, az általános fáradtság és az elöregedés. Az Európának jövőt adni akaró válasz a személy központi szerepéből induljon ki, a testvériség kovászával, és ehhez kapcsolódjon az igazság és az igazságosság akarata – hangsúlyozta Paolin bíboros a vatikáni Európa konferencián mondott pénteki felszólalásában.

(vl)                                              

 
All the contents on this site are copyrighted ©.