2017-09-25 11:13:00

Монс. Галахър пред ООН: защитата на религиозните малцинства е приоритет


„Защитата на религиозните малцинства е една от най-спешните отговорности на международната общност“. Това изтъкна архиепископ Пол Ричард Галахър на 72.та сесия на Общото събрание на ООН за защитата на религиозните малцинства в конфликтите. Ватиканският секретар за Отношенията с държавите подчерта, че според три международни доклада, 2016 е била особено трагична година за религиозните малцинства, подложени на преследвания, физическо и психическо насилие, принудително изгнание и етническо прочистване, поробване на жени и деца. По-конкретно - посочи монс. Галахър – „Помощ за страдащата Църква“ отбелязва, че през изминалата година в 38 страни по света са регистрирани сериозни нарушения на религиозната свобода“.

Поради това архиепископ Галахър предложи седем основни стъпки за защита на религиозните малцинства. Първо, каза той: „Необходимо е да действаме: онези, които трябва да наложат основните права, са длъжни да изпълнят тази си отговорност и да надвият всякаква форма на инертност". На второ място, на всеки човек трябва да бъдат гарантирани основните граждански права, независимо от религията и етническата принадлежност. Ако една религия получи специален статут от държавата, продължи той, на всички останали трябва да се „признае и защити“ правото на свобода на изповедание и равенство пред закона. Третата точка, подчертана от прелата, бе „взаимната автономия и положителното сътрудничество между държавата и религиозните общности“.

Четвърто, изтъкна монс. Галахър, „религиозните водачи имат важната и конкретна отговорност да се противопоставят и осъдят злоупотребата с религиозните убеждения за оправдаване на тероризма и насилието срещу други вярващи и религии“. Като пети елемент, Ватиканският секретар отбеляза „необходимостта от ефективен междурелигиозен диалог  като антидот на фундаментализма и насърчаващ социалната хармония“. Шестата точка, очертана от монс. Галахър, бе възпитанието като „ключ за предотвратяване на радикализирането и екстремизма“. Накрая, прелатът призова международната общност „да спре притока на пари и оръжия за тези, които биха ги използвали срещу религиозните малцинства“. "Спирането на зверствата - заключи той - изисква не само да се преодолее омразата в сърцето, която поражда насилие, но да се премахнат и средствата, чрез които тази омраза се превръща в насилие“.

bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.