2017-09-09 16:48:00

Objavljen motuproprij pape Franjo o prijevodima liturgijskih tekstova


Danas (9. rujna) je objavljeno Papino apostolsko pismo u obliku motuproprija, naslovljeno „Magnum principium“, a tiče se prijevoda liturgijskih tekstova. Uzimajući u obzir iskustvo Drugog vatikanskog sabora u pogledu liturgijskih prijevoda – stoji u dokumentu – činilo se prikladnim da se neka načela, koja potječu iz tog razdoblja, jasnije utvrde i provedu u praksi.

Prema Zboru za bogoštovlje i sakramentalnu stegu motuproprij „Magnum principium“ mijenja određene norme kanona 838. Zakonika kanonskog prava, koje se tiču prijevoda liturgijskih tekstova na suvremene jezike.

U zasebnom se komentaru Zbora za bogoštovlje i sakramentalnu stegu na spomenuti dokument ističe kako je svrha promjenâ bolje odrediti uloge Apostolske Stolice i biskupskih konferencijâ poštujući njihove odgovarajuće nadležnosti koje su različite, a opet se nadopunjuju. Oni su pozvani surađivati u duhu dijaloga kad je riječ o prevođenju svojstvenih latinskih knjiga, kao i u bilo kakvim možebitnim prilagodbama koje bi se ticale obredâ i tekstova. U susretu liturgije i kulture – stoji nadalje u komentaru – Apostolska je Stolica pozvana pregledati i vrjednovati takve prilagodbe kako bi se sačuvalo bitno jedinstvo rimskog obreda.

Uzimajući u obzir veliku odgovornost prevođenja koja je povjerena biskupskim konferencijama, sâm motuproprij ističe kako te konferencije moraju zajamčiti i utvrditi da se, osiguravajući karakter svakog jezika, smisao izvornog teksta prenese potpuno i vjerno.

U zaključku motuproprija stoji da će Zbor za bogoštovlje i sakramentalnu stegu također izmijeniti svoja pravilâ i propise na temelju nove stege te će pomoći biskupskim konferencijama obavljati njihovu zadaću.
All the contents on this site are copyrighted ©.