2017-07-15 13:52:00

Az amerikai fundamentalista ökumenizmus veszélyei - Cikkismertetés a Civiltà Cattolica-ból


Az olasz jezsuiták folyóirata, a Civiltà Cattolica legújabb számában cikket közöl az igazgató, P. Antonio Spadaro és Marcelo Figueroa történész arról a különös jelenségről, hogy az USA-ban  az „evangéliumi egyházak” és konzervatív katolikusok (integristák) összefogva amolyan „fundamentalista ökumenizmust” gyakorolnak. A Bibliát betű szerint értelmezik, manicheus szellemben, vagyis a valóságot  ketté osztják abszolút jóra és abszolút rosszra.

Lényeges különbség van az amerikai irányzat  és a Ferenc pápa által szorgalmazott ökumenizmus között

Rousas John Rushdoony pásztor vezérletével ez az irány beavatkozik a politikába parlamenti szavazások előtt, mert valamiféle teokráciát szeretne megvalósítani: alávetni az állami közösséget a betű szerint értelmezett  – Bibliának.  Tehát a ma már helyesen értelmezett „laicitás” – vagyis az állam/politika és vallás kölcsönös autonómiája -  ellen tevékenykednek, amikor közvetlenül hatni akarnak a politikára, államigazgatásra. A cikkírók hangsúlyozzák, hogy lényeges különbség van az amerikai irányzat  és a Ferenc pápa által szorgalmazott ökumenizmus között.

Ferenc pápa nem szentesít semmiféle teológiai-politikai szövetséget

A pápa az egyházak, felekezetek közti párbeszédet, a találkozást, a hidak építését sürgeti a világbéke megvalósítása érdekében. Elítél mindenfajta vallásháborút, a vallási és politikai elem (szféra) összekeverését, az újraéledő szektás millenarizmust, amely az apokalipszist, a Jó és a Gonosz közötti világvégi harcot készíti elő. Helyette az irgalmasságra helyezi a hangsúlyt, amely Isten alapvető tulajdonsága. Ferenc pápa szerint a keresztény lelkiség nem kötődhet különféle kormányokhoz vagy katonai szövetségekhez, mert minden embert kell szolgálnia. A pápa bátor kiállásról tesz tanúságot, amikor nem szentesít semmiféle teológiai-politikai szövetséget, így azt sem, amely a terroristákat igazolja, de ugyanakkor vigyáz arra, nehogy azonosítsa az egész Iszlámot a muzulmán terrorizmussal.

(Szf)
All the contents on this site are copyrighted ©.