2017-02-27 15:22:00

Pāvests: Dievs ir mūsu patvērums


Svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments aicina mūs paļauties uz Dievu, kurš rūpējas par visām savām radībām – putniem, zvēriem, augiem un arī par cilvēkiem, – apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» sacīja pāvests. Uz tikšanos ar Francisku bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Mūsdienās, kad cilvēks aizvien vairāk izjūt vientulību, ir svarīgi apzināties, ka Dievs ir mūsu Tēvs, – uzsvēra pāvests.

«Savā dzīvē nesam dažādu rūpju smagumu, kas nereti atņem mieru un izjauc iekšējo līdzsvaru. Tomēr šis nemiers bieži vien ir lieks, jo tas nespēj izmainīt notikumu gaitu. Jēzus neatlaidīgi aicina, lai mēs neraizētos par rītdienu, un atgādina, ka pāri visam ir mīlošais Tēvs, kurš nekad neaizmirst par saviem bērniem. Paļāvība uz Viņu maģiskā veidā neatrisinās problēmas, bet palīdzēs mums stāties tām pretī ar drosmi. Es esmu drosmīgs, kad uzticos savam Tēvam, kurš rūpējas par visu un mani ļoti mīl,» sacīja pāvests.

Francisks uzsvēra, ka Dievs nav kaut kāda tāla un anonīma būtne. Viņš ir mūsu patvērums, mūsu prieka un miera avots. Viņš ir mūsu pestīšanas klints, pie kuras varam pieķerties, zinot, ka nenokritīsim. Kas pieķeras Dievam, tas nekad nekritīs. Viņš sargā mūs no ļaunuma. Dievs ir mūsu draugs, sabiedrotais un tēvs. Tomēr nereti aizmirstam, ka mums ir labs draugs, sabiedrotais un tēvs, kurš mūs mīl, – sacīja pāvests. Mēs vairāk gribam iegūt materiālos labumus, kurus var aptaustīt, aizmirstot un dažreiz pat atmetot lielo garīgo labumu – Dieva Tēva mīlestību.

Francisks norādīja, ka Jēzus mūs brīdina no neprātīgas dzīšanās pēc šīs pasaules labumiem un atgādina, ka šādā veidā neiegūsim patieso laimi. «Meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, bet tas viss jums tiks pielikts klāt» – šie Kristus vārdi ir Viņa mācekļu, un arī mūsu dzīves regula. Svētais tēvs skaidroja, ka runa ir par plāna īstenošanu, ko Jēzus pasludināja Kalna mācībā. Esam aicināti paļauties uz Dievu, kurš nepieviļ. Pāvests atzina, ka daudzi draugi, vai arī tie, kurus uzskatījām par draugiem, mūs ir pievīluši, bet Dievs nekad mūs nepieviļ.

«Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonai!» – saviem mācekļiem saka Jēzus. Šie vārdi attiecas arī uz mums. Vai mēs kalpojam Dievam, vai fascinējošām, bet iluzoriskām elkdievībām? Kāda ir mūsu atbilde?

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Viņš atgādināja, ka katru gadu februāra pēdējā dienā tiek atzīmēta Starptautiskā Reto slimību diena. «Lai pacienti, kuri cieš šādas slimības, kā arī viņu tuvinieki saņemtu pienācīgu medicīnisko un juridisko atbalstu,» vēlēja Francisks. Svētā Pētera laukumā klātesoši bija arī mariāniskā svētceļojuma dalībnieki no Varšavas un citām Polijas pilsētām.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.