2017-02-25 17:10:00

Solidaritāte ir kaut kas vairāk par retumis izrādītu dāsnuma izpausmi


Šogad 50 gadi aprit Francijas Bīskapu konferences Katoļu sadarbības delegācijai (“Délégation Catholique pour la Coopération”). Tā sastāv no brīvprātīgajiem, kas veic misiju vairāk nekā 50 pasaules valstīs, kā arī no viņu atbalstītājiem. Sestdien, 25. februārī organizācijas locekļi bija ieradušies vizītē pie pāvesta. Svētais tēvs izcēla sava priekšgājēja Pāvila VI enciklikā “Populorum progressio” teikto, ka “solidaritātei ir jāļauj visām tautām pašām kļūt par sava likteņa kaldinātājām” (14, 65). Vadoties tieši pēc šī pamudinājuma, ir arī izveidota Katoļu sadarbības delegācija.

Pāvests Francisks uzrunā atzīmēja, ka vārds “solidaritāte” dažreiz tiek pārprasts. Tas norāda uz kaut ko vairāk par retumis izrādītu dāsnuma izpausmi. “Solidaritāte prasa izveidot jaunu mentalitāti, kad domājam kopienas līmenī par visu tās locekļu dzīves prioritātēm tā vietā, lai ļautu piesavināt kopējo labumu tikai dažiem,” teica Francisks. Viņš aicināja Katoļu sadarbības delegāciju rūpēties par žēlsirdības kultūras izaugsmi, kas balstās uz tikšanos ar citiem. “Tā ir kultūra, kurā neviens neskatās uz otru ar vienaldzību, nedz arī novērš skatienu, redzot brāļu ciešanas,” paskaidroja pāvests. Viņš novēlēja, lai Kungs palīdz kalpot tikšanās kultūrai vienas vienīgas cilvēku ģimenes klēpī.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.