2017-02-25 17:15:00

Francisks tiekas ar Kapodarko kopienu


50 pastāvēšanas gadus šogad atzīmē Kapodarko (Capodarco) kopiena Itālijā. Tā nodarbojas ar invalīdu rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī ar viņu iekļaušanu darbā un sabiedrībā. 25. februārī, Jubilejas sakarā, Kapodarko kopienas locekļi bija ieradušies Vatikānā un tikās ar pāvestu.

Svētais tēvs atzīmēja, ka sabiedrības dzīves kvalitāti mēra arī pēc tā, vai tā spēj integrēt visvājākos, tos, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Sabiedrības briedums, savukārt, ir sasniegts tad, kad šāda iekļaušana netiek uztverta kā kaut kas ārkārtējs, bet gan kā pavisam normāla parādība. “Arī cilvēkiem ar fizisko, psihisko un morālo invaliditāti ir jāpiedalās sabiedrības dzīvē un viņu līdzcilvēki ir aicināti tiem palīdzēt un veicināt viņu spēju attīstību,” teica Francisks. Viņš atzīmēja arī, ka diskriminācija, pamatojoties uz cilvēka efektivitāti ir ne mazāk nosodāma, kā tā, kas tiek balstīta uz rasi, etnisko piederību, vai reliģiju.

Pāvests pateicās Kapodarko kopienai par liecību, ko palīdzot invalīdiem, tā sniedz visai sabiedrībai. Svētais tēvs atskatījās arī kopienas vēsturē, kas ir aizsākusies līdz ar svētceļojumiem uz Lurdas un Loreto mariāniskajām svētnīcām un kuru ir nodibinājis priesteris Franko Monterubjanezi. Šobrīd Kapodarko kopienu vada priesteris Vinicio Albanezi.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.