2017-02-20 15:16:00

Lūgšana ir pretinde naidam un kariem


Svētdienas, 19. februāra, pēcpusdienā pāvests apmeklēja Svētās Marijas Jozefas no Jēzus Sirds draudzi, kas atrodas Kastelverde rajonā, Romas nomalē. Tur viņu sagaidīja vairāki tūkstoši ticīgo. Šī bija 13. reize, kad Francisks kopš sava pontifikāta sākuma devās uz Itālijas galvaspilsētas perifērijām. Viņš celebrēja Svēto Misi. Homīlijā Romas bīskaps uzsvēra, ka Dieva mīlestība ir pārāka par jebkādu naidu un atriebību. Viņš aicināja ticīgos lūgt Dievu, lai Viņš izmaina ienaidnieka sirdi. Ja kristietis piedod savam ienaidniekam, izrāda nesavtību un augstsirdību, un ir žēlsirdīgs, tad viņš iet svētuma ceļu, tiecoties pēc paša Dieva svētuma. Esiet svēti, jo Viņš ir svēts – mudina Svētie Raksti.

Pāvests skaidroja, ka, lai kļūtu svēts, ir jāseko Kristus Evaņģēlijam. Mēs nedrīkstam padoties iekšējam sarūgtinājumam un meklēt atriebību. Tas nozīmētu attālināties no svētuma ceļa. Kristieša reakcija uz apvainojumu nekad nedrīkst būt šāda: „Tu man par to samaksāsi!”. Tieši pretēji, viņam jācenšas lūgties par savu ienaidnieku un iet uz priekšu pa piedošanas ceļu, lai aizmirstu apvainojumus. Francisks atzina, ka kari sākas ar pavisam nelielām ienaida jūtām. Lielie kari, cilvēku, tai skaitā bērnu, slaktiņi ir nekas cits kā šīs naida un atriebības jūtas, kas var rasties katrā no mums. Dievs dāvā savus labumus visiem (sal. Mt 5, 45). Ja kāds man nodara pāri, man nav cita ceļa kā tikai piedošanas ceļš. Man ir jāpiedod savā sirdī.

Tas ir svētuma ceļš; un tas attālina no kariem – sacīja pāvests. Ja visas pasaules vīrieši un sievietes to iemācītos, tad nebūtu karu. Karš sākas ar iekšēju sarūgtinājumu un vēlmi atriebties. Un tas iznīcina ģimenes, draudzību, iznīcina daudz lietas.

Ja kāds saka, ka tam vai citam cilvēkam nespēj piedot, tad viņam ir jālūdzas. Viņam ir jālūdz Kungu, lai Viņš dāvātu šo spēju piedot un mīlēt ienaidniekus. Bez tam, mēs esam aicināti lūgties arī par tiem, kas mūs vajā jeb par saviem ienaidniekiem, lai viņi izmainītu savu dzīvi, lai Kungs arī viņiem dāvātu savu piedošanu. Dieva sirds ir plaša. Viņš piedod visu, Viņš ir žēlsirdīgs. Pāvests atzina, ka nav viegli piedot, bet tomēr tas ir vienīgais ceļš kā pārraut vardarbības spirāli. Tāpēc jāsāk ar mazumiņu, proti, Francisks ieteica atvēlēt kaut nedaudz laika lūgšanai šajā nodomā. Iespējams, ka uzreiz viss rūgtums nepazudīs, bet būs pieliktas kaut nelielas pūles, lai pret savu ienaidnieku vai nelabvēli izrādītu žēlsirdību. To būtu jādara katru dienu, jo arī otrs cilvēks, lai kā viņš būtu rīkojies, ir Dieva bērns.

Homīlijas noslēgumā pāvests aicināja lūgties arī par tiem, kuri karos nogalina bērnus. Tas ir ļoti grūti, bet mums būtu jāiemācās to darīt, lai arī viņi atgrieztos. Lūgšana ir pretinde naidam un kariem. Tai ir milzīgs spēks un ar to var uzvarēt ļaunumu, lai panāktu mieru – uzsvēra Francisks.

Pirms Svētās Mises pāvests draudzes telpās satikās ar 6 līdz 11 gadus veciem bērniem, kuri uzdeva viņam dažādus jautājumus. Kāds bērns Svētajam tēvam pajautāja, kā viņš tika ievēlēts un vai, lai kļūtu par pāvestu, ir jāmaksā. Cits gribēja zināt, kādi viņa dzīvē ir bijuši smagākie brīži. Francisks pastāstīja, ka par pāvestu izvēlētā persona ne vienmēr ir tā visgudrākā. Vienkārši, tāda ir paša Dieva izvēle. Tad pienāk laiks, kad arī pāvestam ir jāmirst vai jādodas pensijā, kā to izdarīja lielais pāvests Benedikts, jo viņam nebija laba veselība. Un tad nāca cits, varbūt ne tik gudrs, bet viņš tika izvēlēts Svētā Gara gaismā. Runājot par grūtībām, Francisks pastāstīja, ka, būdams 20 gadus vecs, viņš kādas infekcijas dēļ esot gandrīz vai nomiris. Tāpēc viņam tika izņemts gabals plaušas. Viņš esot piedzīvojis gan veselības problēmas, gan arī daudzas citas grūtības. „Grūtības vienmēr ir un būs”, uzsvēra pāvests, „bet tās ir jāpārvar ar ticību un drosmi. Dzīve ir Dieva dāvana. Un dzīvē ir smagi brīži, kuriem ir jātiek pāri”. Atbildot uz jautājumu par to, kā jūtas, būdams katoliskās Baznīcas vadītājs, Francisks atbildēja, ka izjūt lielu atbildību.

Pēc tikšanās ar bērniem, pāvests tikās ar slimajiem un vecajiem ļaudīm, personīgi aprunājās ar laulātajiem, kuri iepriekšējo mēnešu laikā ir nokristījuši savus bērnus, kā arī satikās ar nabadzīgajām ģimenēm, kuras atbalsta draudzes Caritas. Pirms Euharistijas svinībām četrus ticīgos Svētais tēvs pieņēma pie grēksūdzes. Viņa vizītei sekoja ne tikai tie, kuri atradās baznīcā un tās ārpusē, bet arī apkārtējo māju iedzīvotāji. Uz vairākiem balkoniem bija izkarināti plakāti ar uzrakstiem: „Lai dzīvo pāvests”, „Tu esi mūsu pāvests” u.c.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.