2017-02-16 16:33:00

Pāvests tiekas ar Antidefamācijas Līgas pārstāvjiem


9. februārī pāvests pieņēma audiencē Antidefamācijas līgas (Anti-Defamation League) parstāvjus. Tā ir ebreju organizācija, kas jau kopš Vatikāna II koncila uztur attiecības ar Svēto Krēslu un ik gadus ierodas pieklājības vizītē pie pāvesta. Francisks izteica prieku par šiem draudzīgajiem kontaktiem, kas vienlaikus liecina par izlīgšanas spēku un kas dziedina un pārveido attiecības. Šodien katoļus un ebrejus iedvesmo draudzības un brālīguma jūtas, tāpēc pāvests apliecināja, ka šādā situācijā iederas psalmista vārdi: “cik labi un cik patīkami dzīvot brāļiem tā kopā,... jo tur Kungs izdala svētību un dzīvi uz mūžiem” (133: 1, 3b).

Pāvests atzīmēja, ka tikšanās un izlīgšanas kultūra piešķir spēku dzīvībai un vairo cerību, bet ienaids sēj nāvi un pļauj iznīcību. Francisks atcerējās savu vizīti Aušvicas-Birkenavas bijušajā nāves nometnē. “Nav atbilstošu vārdu, vai domu šādu nežēlības un grēka šausmu priekšā. Ir tikai lūgšana, lai Dievs apžēlojas un līdzīgas traģēdijas nekad vairs nenotiek,” viņš teica.

Pāvests izteica nožēlu, ka pasaulē joprojām pastāv antisemītisms. Šodien tā novēršanai varam izmantot efektīvus instrumentus, tādus, kā informācija un formācija. Šai virzienā darbojas arī Antidefamācijas līga. “Saskaroties ar vardarbību, kas tik lielā mērā izplatās pasaulē, mēs esam aicināti uz nevardarbīgu pretošanos, kas nenozīmē pasivitāti, bet gan aktīvu labestības veicināšanu,” teica Francisks. Viņš piebilda, ka rūpējoties par katra cilvēka dzīvības sakrālo dāvanu un aizsargājot tā cilvēcisko cieņu no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei, ir labākais veids, kā novērst jebkādu vardarbības izpausmi.

Uzmundrinot turpināt iesākto darbu, pāvests aicināja Antidefamācijas līgas pārstāvjus apzināties, ka labākās zāles pret ienaidu ir centieni darīt cienīgu cilvēku dzīvi, veicināt kultūru un reliģisko brīvību visās pasaules malās, kā arī aizsargāt ticīgos un reliģijas no jebkādas vardarbības un ekspluatācijas formas.

Pāvests pateicās saviem viesiem par dialogu, ko tie dažādos līmeņos veic ar Katolisko Baznīcu, novēlēja tiem Visvarenā Dieva svētību un lūdzās, lai Viņš palīdzīt kultivēt labestības augļus.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.