2017-02-13 15:09:00

Pāvests aicina veidot savstarpējas uzticēšanās gaisotni


Svētdienas, 12. februāra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā uz tikšanos ar pāvestu bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Viņi ieradās, lai ieklausītos Franciska vārdos un saņemtu svētību. Pārdomu pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” galvenais temats bija svētā Mateja evaņģēlija fragments, kurā Jēzus aicina mūs neapvainot citus, neiekārot sava tuvākā sievu un nezvērēt. Kristus vēlas palīdzēt mums labāk izprast Likuma nozīmi. “Vai tas, kas bija pateikts Vecajā Derībā, ir patiesība? Jā, tā bija patiesība, tomēr tas nav viss. Jēzus atnāca pasludināt un īstenot Dieva Likumu,” atgādināja pāvests. “No Likuma nezudīs neviens burts, nedz rakstu zīme, iekams viss nebūs noticis,” lasām svētā Mateja evaņģēlijā.

Jēzus saka saviem mācekļiem, ka Viņš nav nācis atcelt, bet gan izpildīt Likumu. Un to dara caur sludināšanu un savas dzīves upuri. “Ja jūsu taisnība nebūs pilnīgāka par Rakstu zinātāju un farizeju taisnību, jūs neieiesiet Debesu valstībā,” saka Jēzus. Mīlestības stiprināts taisnīgums un žēlsirdība palīdzēs izvairīties no formālisma draudiem. Formālisms saistās ar būtiskā ignorēšanu, skaidroja pāvests.

Turpinot uzrunu, Francisks pakavējās pie trīs baušļiem, par kuriem lasām svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā – tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt un tev nebūs nepatiesi zvērēt. Pāvests skaidroja, ka pirmais no nosauktajiem baušļiem tiek pārkāpts ne tikai ar dzīvības atņemšanu, bet arī ar necienīgu uzvedību un aizskarošiem vārdiem.

Jēzus norāda uz baušļa “Tev nebūs laulību pārkāpt” sakni, sakot: “Ikviens, kas skatās uz sievieti, to iekārodams, jau ir pārkāpis laulību savā sirdī,” atgādināja Francisks. Runājot par zvēresta nozīmi, pāvests skaidroja, ka tas ir divkosības simbols. Nereti tiek zvērēts pie Dieva un Debesīm, lai apstiprinātu savu taisnību un attaisnotu savu rīcību. Bet mēs esam aicināti veidot savstarpējas uzticēšanās gaisotni un stiprināt drosmi runāt patiesību. Neuzticēšanās un aizdomas vienmēr apdraud mūsu iekšējo mieru, sacīja pāvests. Uzrunas nobeigumā Francisks mudināja steigties pie Vissvētākās Jaunavas Marijas – priecīgas paklausības piemēra, lūdzot, lai mēs būtu nevis “fasādes”, bet patiesi kristieši. Svētā Gara žēlastība palīdz mums dzīvot mīlestībā un pilnībā izpildīt Dieva gribu, piebilda pāvests.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.