2017-02-10 17:43:00

Vācija: laulībai un ģimenei veltīts pastorālais dokuments


Sekojot pāvesta Franciska apustuliskajam pamudinājumam “Mīlestības līksme”, Vācijas Bīskapu konference ir izdevusi laulības un ģimenes pastorālajai aprūpei veltītu dokumentu. Tas ir septiņas lappuses garš un bīskapi to uztic tiem, kuri savā laulības un ģimenes dzīvē vēlas iet kopā ar Baznīcu, lai atklātu Evaņģēlija bagātības.

Viens no četriem konkrētajiem norādījumiem, ko sniedz bīskapi, ir ticības dimensija. “Ģimenes ir jāatbalsta kā ticības apgūšanas vieta un tām ir jāpalīdz veikt šis uzdevums, kas bieži vien nebūt nav viegls,” teikts dokumentā. Bīskapi aicina atbildīgos par darbu ar laulātajiem un ģimenēm meklēt aizvien jaunas garīgās pavadīšanas formas. Viena no mūsdienu realitātēm ir starpkonfesionālās ģimenes, kas saskaņā ar dokumentā teikto, ir “izaicinājums un tai pašā laikā ekumeniskā dialoga iespēja”.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.