2017-02-10 15:36:00

Kārdinājumos ir jālūdzas, nevis jāsarunājas ar velnu


Kārdinājumu vājumā, ko mēs visi piedzīvojam, Kungs ar savu žēlastību mums palīdz, lai mēs neslēptos no Viņa, bet celtos augšā un ietu uz priekšu – sacīja pāvests piektdienas rīta Svētās Mises homīlijā, komentējot Radīšanas grāmatas fragmentu par to, kā velns kārdināja Ādamu un Ievu (sal. Rad 3, 1-8). Francisks uzsvēra, ka ar velnu nedrīkst uzturēt nekādu dialogu, jo tas noteikti novedīs pie grēka un samaitātības.

Vēršoties pie Vatikāna viesu nama kapelā sanākušajiem ticīgajiem, pāvests norādīja, ka kārdinājumos mums ir tendence slēpties no Kunga. Taču to darot, mēs paliekam vieni ar savu vainas apziņu, grēku un samaitātību. Velns kārdināja ne tikai Ādamu un Ievu, bet arī Jēzu. Velns ir liels melu speciālists. Viņš ir maldinātājs un melu tēvs. Viņš parādās Ādamam un Ievai čūskas izskatā, izliekas „pievilcīgs” un ar savu veiklumu mēģina ievest pirmos cilvēkus maldos. Viņš zina, kā cilvēkus apmānīt. Viņš sāk ar Ievu, viņu skaisti uzrunā un tā sākas „dialogs”. Pēc tam, soli pa solim ejot tālāk, viņš sasniedz savu mērķi.

Svētais tēvs paskaidroja, ka citādāk bija ar Jēzu. Mēģinājumi Jēzu kārdināt, velnam beidzas slikti. Jēzus viņam nepadodas. Velns atklāj, kas viņš ir, bet Jēzus atbild nevis ar saviem vārdiem, bet ar Dieva vārdu. Ar velnu nedrīkst veidot nekādu dialogu, citādi var beigties tāpat kā Ādamam un Ievai, proti, pastāv risks nonākt „kailumā”. Velns ir slikts maksātājs. Viņš ir krāpnieks – turpināja pāvests. Viņš tev visu ko sasolīs, bet beigās atstās tevi tukšā. Arī Jēzu beigās piemeklēja kailums, bet tas notika pie krusta, paklausot Tēvam. Tas bija cits ceļš. Čūska, velns ir viltīgs. Ar velnu nedrīkst vest sarunas. Mēs visi zinām, kas ir kārdinājumi. Mēs visi to zinām, jo tie piemeklē visus. Tie ir tik daudzie kārdinājumi - godkāres, lepnības, skaudības, alkatības utt. Ļoti daudzi kārdinājumi.

Francisks atzina, ka šodien bieži vien tiek runāts par samaitātību. Mēs esam aicināti lūgt Kunga palīdzību arī šajā sakarā. Mūsdienu pasaulē ir daudz samaitāto, daudz korumpētu lielo zivju, par kurām uzzinām no avīžu lappusēm. Korupcija sākas ar mazumiņu, ar dialogu – līdzīgi kā notika stāstā par Ādamu un Ievu: ‘Nē, taču! Tā nav taisnība, ka šis auglis tev nāks par sliktu. Ēd to, tas ir labs! Tikai mazliet, neviens neko nepamanīs! Uz priekšu!’ Tā, maz pamazām, cilvēks iekrīt grēkā un samaitājas.

Tāpēc Baznīca mūs aicina nebūt naiviem, lai neteiktu – dumjiem, dzīvot ar atvērtām acīm un lūgt palīdzību no Kunga, jo ar pašu spēkiem vien mums nepietiek. Tā vietā, lai „slēptos” no Kunga, mums ir pilnībā jāatver Viņam sava sirds, jāuztic Viņam visas savas problēmas un jālūdz piedošana. Kārdinājumu brīžos esam aicināti sacīt: „Kungs, palīdzi man, jo es esmu vājš cilvēks. Es negribu no Tevis slēpties”. Pāvests piebilda, ka tādā veidā mēs saņemsim drosmi un iemantosim uzvaru. Jēzus atnāca pasaulē, lai palīdzētu mums tikt galā ar kārdinājumiem, lai palīdzētu saņemties un piecelties un turpināt iet uz priekšu.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.