2017-02-04 16:31:00

Veidot biznesu, kurā tiek palīdzēts cilvēku kopības izaugsmē


Sestdien pāvests pieņēma audiencē Fokolāru kustības rīkotās tikšanās dalībniekus. Viņi ir sapulcējušies, lai apspriestu tematu “Ekonomika un kopība”. Pāvests atzīmēja, ka šie divi vārdi mūsdienu kultūrā tiek atdalīti viens no otra un bieži vien pretstatīti viens otram. Savukārt, Fokololāru kustības locekļi tos ir apvienojuši, atsaucoties uz kustības dibinātājas Klāras Lubikas aicinājumu, kura pirms 25 gadiem Sanpaulo, Brazīlijā, pamudināja uzņēmējus būt par kopības veicinātājiem. Viņa aicināja būt radošiem, prasmīgiem, taču ne tikai. “Ieviešot ekonomikā labo kopības sēklu, jūs esat uzsākuši dziļas pārmaiņas attiecībā uz to, kā cilvēki skatās uz biznesu – biznesu, kurā tiek palīdzēts kopības izaugsmē,” sacīja Francisks.

Ievērojot Fokolāru kustības uzdevumu veidot ekonomiku par kopības vietu, pāvests uzrunā izcēla trīs lietas, pirmo no tām naudu. Viņš atzīmēja, ka ir svarīgi, lai kopības ekonomikas centrā būtu arī peļņas kopība. Bieži, tai skaitā Svētajos Rakstos, par naudu tiek runāts kā par elku. “Kā būt par tirgotājiem, kurus nepadzen Jēzus?” jautāja Francisks. Viņš teica, ka nauda ir svarīga, jo īpaši, ja tās pietrūkst. No naudas ir atkarīga pārtika, izglītība, bērnu nākotne. Taču tā kļūst par elku, kad tiek izvirzīta par mērķi. Alkatība – nāvīgais grēks, ir elkdievības grēks, ja naudas uzkrāšana pati par sevi kļūst par cilvēka darbības mērķi.

Kad kapitālisms tiecas pēc peļņas kā pēc vienīgā mērķa, tas riskē kļūt par pielūgsmes formu. Pāvests pieminēja kazino un citas spēles, kas sagrauj miljoniem ģimeņu pasaulē, tāpat arī individuālos produktus, tādus, kā mašīnas, viedtālruņus, kas drīz vien noveco un kuru vietā tiek ražoti un pirkti arvien jauni. Kā labāko un praktiskāko veidu, lai naudu nepadarītu par elku, pāvests ieteica dalīties tajā ar citiem, visvairāk par visu, ar nabadzīgajiem, palīdzēt bērniem un jauniešiem iegūt izglītību un darbu, un pārvarēt elkdievības kārdinājumus ar kopību. “Kad jūs dalāties un dāvājat citiem savus ienākumus, jūs paveicat cēlu garīguma rīcību, un sakāt naudai: “tu neesi Dievs!” uzrunā teica pāvests.

Otrā lieta, ko Svētais tēvs pieminēja Fokolāru kustības locekļiem, ir nabadzība, centrālais šīs kustības temats. Šodien daudzas iniciatīvas, tai skaitā publiskās un privātās, tiek veltītas nabadzības izskaušanai. Daudzi cilvēki ir sabiedrības atstāti. Kapitālisms “ražo” atstātos un vēlāk dara visu iespējamo, lai tos apslēptu un tie vairs nebūtu redzami. Pāvests norādīja, ka kopības ekonomikai ir ne tikai jārūpējas par kapitālisma upuriem, bet ir jāceļ sistēma, kurā šādu upuru kļūst aizvien mazāk un beigu beigās vairs nav neviena. “Ja ekonomika vēl “ražo” kaut vienu upuri, un ja vēl ir sastopams kaut viens atstumtais, tad kopība nav īstenota un par agru ir svinēt universālo brālīgumu,” sacīja Francisks.

Kā trešo lietu pāvests pieminēja izaugsmi visiem kopā. Viņš teica, ka nav vajadzīga liela grupa, lai mainītu dzīvi. Ir pietiekami, ka tajā pastāv bibliskie “sāls un raugs”, kuri nebojājas un no kuriem cept maizi, daudz labas maizes, kura nepaliek tikai mājās, bet tiek dota citiem, vispirms nabadzīgajiem un jauniešiem, kuriem tās vajag vairāk nekā citiem. Svētais tēvs atzīmēja, ka kapitālisms pazīst filantropiju, taču ne kopību. “Ir vienkārši uzdāvināt daļu no ienākumiem, nepieskaroties un neapskaujot cilvēkus, kuri šīs “druskas” saņem. Savukārt, tikai pieci maizes klaipi un divas zivis var pabarot veselu ļaužu pūli, ja dalāmies tajos no visas sirds, neko netaupot sev,” uzrunas noslēgumā teica pāvests.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.