2017-02-04 15:24:00

Romā notiks sakrālajai mūzikai veltīta konference


Mūzika ir Dieva godināšanas augstākais izpausmes veids, tomēr tai ir jāsagādā baudījums un atpūta arī prātam – tā savā laikā rakstīja slavenais komponists Johans Sebastians Bahs. Komentējot šos vārdus, Pontifikālās Kultūras padomes prezidents kard. Džanfranko Ravazi intervijā Vatikāna Radio norādīja, ka šodien ir ļoti svarīgi spēt saglabāt šos divus aspektus, proti, mūzikas estētisko kvalitāti un tās transcendentālo dimensiju. Pēc viņa domām, mūsdienās pietrūkst patiesi kvalitatīvas sakrālās mūzikas, jo ir iedragāta saikne starp ticību un mākslu. Agrāk daudzi slaveni autori rakstīja mūziku un tā bija kvalitatīva, jo minētā saikne bija ļoti cieša un dziļa. Lai panāktu, ka arī šodien dienas gaismu ierauga patiesi kvalitatīva un skaista sakrālā mūzika, māksliniekiem jāveido ciešāki sakari ar Baznīcas ļaudīm un, sevišķi tiem, kuriem ir visciešākā saikne ar liturģiju.

Pirms 50 gadiem tika izdota instrukcija „Musicam Sacram”. Šajā sakarā minētā padome rīko konferenci par tematu: „Mūzika un Baznīca: kults un kultūra 50 gadus pēc instrukcijas Musicam Sacram iznākšanas” ar mērķi pievērsties sakrālās mūzikas nozīmei liturģijā gadsimtu gaitā, tās teoloģiskajiem un fenomenoloģiskajiem pamatiem, kā arī dialogam starp ticību un mākslu. Tikšanās notiks Romā no 2. līdz 4. martam. Tajā piedalīsies pārstāvji arī no Latvijas.

Kardināls Ravazi atzina, ka konferences dalībnieki aplūkos arī ekumenisko sakrālās mūzikas dimensiju. Savā laikā Luters uzrakstīja traktātu ar nosaukumu „Frau Musika” (Mūzikas kundze), veltot to šai tik ļoti nozīmīgajai luterāņu Baznīcas kulta sastāvdaļai. Attēlu un svētbilžu atmešana ļāva mūzikai kļūt par luterāņu Baznīcas kulta īstu kundzi. Atzīmējot Reformācijas 500. gadadienu, mums jāpatur prātā, ka varam apmainīties, piemēram, ar dažiem Baha korāļiem, un mums ir jāatveras tam devumam mūzikā, ko varam saņemt tieši no protestantu vides – sacīja Pontifikālās Kultūras padomes prezidents.

J. Evertovskis / VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.