2017-02-04 00:00:00

Consideraţii omiletice la Duminica a V-a de peste an (A): Sare şi lumină


(RV - 5 februarie 2017) E Ziua Domnului. "Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii" (In 8,12 Ant. la Împărtășanie). "Veniţi să ne închinăm lui Dumnezeu şi să ne plecăm în faţa Domnului, creatorul nostru; căci el este Domnul, Dumnezeul nostru!" (cf. Ps 94/95,6-7). Cu acest îndemn, preoţii, persoanele consacrate, călugări şi călugăriţe, dar şi mulţi credincioşi laici încep, dimineaţa în zori, rugăciunea liturgică a orelor ca serviciu zilnic pentru binele Biserici şi al întregii lumi. Se înalţă astfel către Dumnezeu lauda Bisericii, mărturisind că el este creatorul şi păstorul nostru.

1.Cercetarea cugetului
Invitaţia este luată din Psalmul 94/95, cel mai recitat din toată Psaltirea. Cu el se roagă zilnic creştinii. Cu el se roagă şi credincioşii evrei care îl rostesc în fiecare vineri seară înainte de intrarea în sărbătoarea Sabatului. Psalmistul biblic cheamă credincioşii să se examineze asupra fidelităţii sau infidelităţii lor faţă de Domnul înainte de a se prezenta înaintea lui. Noi facem acest lucru înainte de sfânta şi dumnezeiasca Liturghie pe care o celebrăm în sărbătoarea săptămânală a Paştelui. Pentru toţi şi mereu actual este avertismentul : „astăzi, nu vă împietriţi inimile” dar „ascultaţi glasul Domnului”, până ce vom intra în „odihna” zilei care nu cunoaşte apus.

2. În faţa Domnului
Comunitatea credincioşilor ca popor preoţesc, purificat de sângele lui Cristos şi de apa Botezului în Duhul Sfânt poate sta înaintea lui Dumnezeu şi aduce ofranda buzelor ca jertfă de laudă : Sacrificium laudis. Bineînţeles, slujirile bisericeşti consacrate prin sacramentul Preoţiei (Ordinului) au un rol necesar şi permanent în comunitate, dar ele nu înlocuiesc poporul lui Dumnezeu în exercitarea preoţiei comune a credincioşilor laici. Semn sacramental al acestei realităţi noi este adunarea liturgică, adunarea concretă a credincioşilor, ca expresie vizibilă a Bisericii şi instrument eficace de mântuire. De aici rezultă obligaţia noastră, nu doar morală, ci constitutivă, de a se afla împreună în numele lui Cristos până la întoarcerea lui în slavă. În mod obişnuit, creştinii se adună cu o frecvenţă săptămânală, adică duminica în amintirea Paştelui. Pentru comunitate este un lucru esenţial a fi convocată. Pentru ce ? Care este rostul adunării duminicale ? Ne adunăm pentru a ne sprijini şi îndemna reciproc în trăirea credinţei; pentru a mărturisi împreună credinţa şi speranţa creştină înaintea lumii; pentru a stimula în noi caritatea şi săvârşirea faptelor bune în comunitate; pentru a aştepta împreună ziua Domnului şi adunarea definitivă a celor salvaţi.

3. Voi sunteţi sarea pământului şi lumina lumii
În partea iniţială a predicii de pe munte, Isus îi proclamase „fericiţi”, adică binecuvântaţi de Dumnezeu” pe cei săraci în duh, pe cei blânzi, pe cei curaţi cu inima, pe cei milostivi, pe cei făcători de pace, pe cei persecutaţi. Astăzi, Isus surprinde prin încrederea pe care o are în oameni. Impresionează faptul că le spune celor care îl ascultă şi sunt discipoli ai săi, deci şi nouă: „Voi sunteţi sarea pământului... . Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!" (cfr. Mt 5,13-16 pericopa zilei). Cele două comparaţii folosite de Isus: “sare a pământului şi lumină a lumii”, sunt lesne de înţeles. Le luăm în sensul lor literal. Isus se adresează grupului de discipoli la plural: “voi sunteţi”, nu la singular “tu eşti”. Expresiile “a fi sare” şi “a fi lumină” sunt aplicate grupului, comunităţii şi nu doar creştinilor luaţi individual. Cuvintele lui Isus sunt azi adresate comunităţii noastre adunate la sfânta şi dumnezeiasca Liturghie.

4. Voi, comunitatea, sunteţi sare şi lumină
Cele două imagini, “sare şi lumină” sunt exprimate la indicativ: “voi sunteţi”. Asta indică un fapt, o realitate. Desigur, ascultătorii lui Isus nu sunt de la sine “sare şi lumină” ci, pentru că Învăţătorul care i-a chemat, îi face să aibă calitatea de “sare şi lumină” pentru că acceptă să-l urmeze. Isus vrea să spună că discipolii săi trebuie să fie punct de referinţă, de purificare şi de transformare. Căci, dacă discipolii pierd forţa de a fi sare, de a da gust vieţii şi a feri de stricăciune, atunci ar fi inutili, de aruncat afară şi chiar de dispreţuit: “Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni”.  Apoi imaginea “voi sunteţi lumina lumii”. Probabil în locul unde predica Isus se afla o aşezare umană, un sat sa un oraş construit pe munte. Isus observă şi îşi continuă predica: “ Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă”. Indiferența și teama de a se arăta, de a se manifesta ca discipoli ai lui Isus înseamnă trădarea propriei credinţe. Isus nu admite acest lucru şi trecând de la imagine la aspectul concret, arată discipolilor ce trebuie să facă şi cu ce scop: “Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!". În alte cuvinte, căutaţi să nu pierdeţi gustul, acea însuşire a ucenicului de a da savoare trăirii Evangheliei şi de a-i conserva frumuseţea şi bunătatea!... Faceţi să strălucească lumina voastră înaintea tuturor! Faceţi-i să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Dumnezeu!

5. De la imagini la faptele bune
Ce înseamnă a fi sare şi lumină ? Care sunt faptele concrete săvârşite înaintea lumii în stare să-i facă pe oameni să-l preamărească pe Dumnezeu ? Pentru a răspunde ne vine în ajutor lectura profetică. Ea concordă întru totul cu Evanghelia duminicală. Unora care posteau şi se întrebau când, cum şi cât trebuie să postească, profetul le arată care este postul adevărat. Aşa spune Domnul Dumnezeu: "Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău! Atunci, lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta se va arăta repede; dreptatea ta va merge înaintea ta şi gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, vei striga şi el va zice: «Iată-mă!», dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul şi vorbirea păcătoasă; dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat şi vei sătura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare" (Is 58,7-10 prima lectură). A-i ajuta pe oameni să-şi recupereze libertatea este lucru plăcut lui Dumnezeu mai mult decât posturile şi abţinerile de la unele mâncăruri. Apoi, a împarte pâinea cu cei flămând. Profeţii ştiu cât de mult îl poate umili foamea pe un om. A elibera din sclavie şi a lupta pentru extirparea foamei în lume, sunt cele două lucruri pe care Dumnezeul profeţilor le aşteaptă de la poporul său. Gesturile concrete de dreptate şi de caritate faţă de aproapele determină oamenii să-l preamărească pe Dumnezeu. În consecință, cine le săvârşeşte este transformat în lumină care luminează şi în sare care dă gust. O atare comunitate creştină atrage continuu, stimulează şi încurajează.4

6. Mărturia apostolului... și a predicatorului
Fraţilor, eu, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune. Într-adevăr, n-am voit să ştiu nimic altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică şi cuprins de nelinişte, iar cuvântul meu şi predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii, 5 astfel încât credinţa voastră să fie bazată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu” (1Cor 2,1-5 lectura a doua).

7. Cântarea psalmistului
“Cel drept străluceşte ca o lumină în întuneric. Fericit este omul care se teme de Domnul el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, el este milostiv, drept şi plin de dragoste. Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut, el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. Nu se clatină niciodată: cel drept va fi amintit în veci.

El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e gata şi se încrede în Domnul.  Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă, El este darnic faţă de cei sărmani, dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna, iar fruntea lui se înalţă cu cinste” (Ps 111/112,1.4-9).

(Radio Vatican – Anton Lucaci, material omiletic de vineri, 3 februarie 2017)
 
All the contents on this site are copyrighted ©.