2017-02-03 15:28:00

Arhibīskaps Pauls Galagers apmeklē Japānu


Japānu šais dienās apmeklē Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm Pauls Galagers. Viņš tālajā Austrumu zemē ir ieradies, lai kopā ar vietējiem ticīgajiem atzīmētu Konsakrētās dzīves dienu. Vizītes pirmajā dienā, 28. janvārī, svinot Svēto Misi Svētā Ignācija baznīcā Tokijā, Vatikāna viesis pateicās par dāsno kalpojumu reliģisko ordeņu un kongregāciju locekļiem, un atcerējās pirmos misionārus, kas atstāja visu – savu zemi, ģimenes un personīgās dzīves plānus, lai dotos uz šejieni sludināt Kristus vēsti. “Viņi cēla tiltus starp tautām un kultūrām, lai notiktu tikšanās un kopība, daloties ticības priekā,” sacīja arhibīskaps Pauls Galagers. Viņš atzinās, ka arī pats ir devies uz Japānu, lai kopā ar šejienes ticīgajiem sāktu svētceļojumu pie kristīgās ticības un reliģiskā paaicinājuma avotiem.

Arhibīskaps Galagers nodeva Baznīcai Japānā pāvesta Franciska sveicienus, viņa apustulisko svētību un apliecināja, ka Svētais tēvs lūdzas par ticīgajiem un visu nāciju kopumā. Pāvests vairākkārt ir stāstījis, ka arī viņš jezuītu ordeņa ietvaros savulaik ir vēlējies veikt misiju darbu Japānā.

2. februārī Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm nolasīja lekciju Jēzus Sadraudzības vadītajā Tokijas katoļu universitātē “Sophia”. Lekcijas temats saucās “Miera kultūras veicināšana”. Arhibīskaps Galagers cita starpā citēja pāvesta Franciska teikto, šī gada 9. janvārī tiekoties ar diplomātiem, kas akreditēti pie Svētā Krēsla. Uzrunā pāvests norādīja uz patieso miera nozīmi, sakot, ka tautu ilgas prasa, lai politiskās autoritātes neaprobežojas vienīgi ar drošības garantēšanu saviem pilsoņiem, bet lai aktīvi darbojas miera labā. Miera vērtība, saskaņā ar Franciska sacīto, ir “aktīvs tikums, kas prasa katras personas un visas sabiedrības sadarbību kopumā”.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.