2016-12-21 18:48:00

Portugāle: gatavošanās Fatimas Dievmātes parādīšanās simtgadei


Portugāles Bīskapu konferences pastāvīgā padome ir publicējusi pastorālo vēstuli sakarā ar 100 gadiem, kas aprit kopš Fatimas Dievmātes parādīšanās trim ganiņiem. Vēstule ir iedalīta 4 daļās. Pirmajā izklāstīta lielā notikuma vēsture, otrajā tiek aplūkots Dievmātes vēstījums, saucot to par “auglīgu svētību Baznīcai un pasaulei”. Trešajā punktā šis vēstījums tiek traktēts kā “dāvana un sūtība dzīvot saskaņā ar to personīgajā un kopienas līmeņos”. Pēdējā vēstules daļā Fatimas notikums tiek izvirzīts kā “nākotnes perspektīva Baznīcai Portugālē un visā pasaulē”, norādot uz Baznīcas mātišķo seju un pravietisko žēlsirdības un miera sludināšanu.

Lisabonas patriarhs un Portugāles Bīskapu konferences prezidents Manuels Klemente uzsver, ka pastorālā vēstule ir iecerēta kā pārdomas par to, kas notika 1917. gadā, īpaši izceļot Fatimas centrālo vēsti – aicinājumu atgriezties pie Evaņģēlija.

Pirmā no sešām Dievmātes parādīšanās reizēm Kova da Irijā, Fatimā, kas toreiz bija nomaļš ciemats Estremaduras augstienē, notika 1917. gada 13. maijā. 1930. gada oktobrī Leiras bīskaps paziņoja, ka trīs bērnu vīzijas ir “ticības cienīgas”. Viņš izdeva atļauju sākt Fatimas Dievmātes kultu. Pāvests Pijs XII 1942. gadā novēlēja pasauli Marijas Bezvainīgajai Sirdij, bet Jānis Pāvils II Fatimas Dievmātei piedēvēja viņa brīnumaino izdzīvošanu pēc 1981. gada 13. maija atentāta Svētā Pētera laukumā.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.