2016-12-19 14:39:00

Pāvests tiekas ar Itālijas Katoļu akcijas pusaudžiem


“Tuvojas Ziemassvētki un man ir prieks satikt jūs šai priecīgajā brīdī, kurā apmaināmies dāvanām,” teica pāvests Itālijas Katoļu akcijas pusaudžiem. Pirmdien no dažādām Itālijas diecēzēm viņi bija ieradušies Vatikānā. Francisks uzrunā pakavējās pie Svētajiem Rakstiem, kuros Jēzus dzimšana tiek pasludināta kā liels prieks, kas rodas no atklāsmes, ka Dievs mūs mīl. Caur Jēzus dzimšanu Viņš kļuva mums tuvs, lai mūs atpestītu. Svētais tēvs aicināja ikreiz, kad esam noskumuši, kad liekas, ka viss iet greizi, kad mums liek vilties kāds draugs, vai draudzene, vai vēl jo vairāk, mēs paši liekam sev vilties, atcerēties: “Dievs mani mīl”, “Dievs mani neatstāj”.

Pāvests aicināja vairot prieku, kas mīt kristieša sirdī, daloties tajā ar citiem. Prieks, ko pieņemam kā dāvanu, ir jāapliecina visās attiecībās ar citiem – ģimenē, skolā, draudzē, visur. Tāpēc Itālijas Katoļu akcijas pusaudžu formācijai šogad ir izvēlēts temats “Prieka apjozti”. Šī metafora par lokveidu, kurā iekļauti visi, liek domāt par brālīgumu, par cilvēku grupu, kurā esam iekļauti kā misionāras realitātes, kas savā ceļā “apjož” ar prieku visus, ko katru dienu satiek. “Visiem sludinot Jēzus mīlestību un maigumu, kļūstiet par Evaņģēlija prieka apustuļiem,” aicināja pāvests Katoļu akcijas pusaudžus.

Francisks saviem jaunajiem viesiem vēlējās uzdot kādu uzdevumu, proti, dalīties priekā arī ar vecvecākiem, biežāk atlicināt viņiem laiku, sarunāties ar viņiem, lai arī tiem būtu prieks. Pāvests aicināja arī uzdot saviem vecvecākiem jautājumus, klausīties viņos, jo viņiem ir bagātīga vēstures atmiņa, dzīves pieredze. Svētais tēvs apliecināja, ka pusaudžiem tā būs liela dāvana, kas palīdzēs viņu dzīves ceļā. Arī vecvecākiem ir nepieciešams uzklausīt pusaudžus, saprast viņu ilgas un cerības.

Pāvests cildināja Katoļu akcijas pusaudžu devumu miera labā, jo arī šogad viņi ir vēlējušies saistīt vārdu “miers” ar vārdu “solidaritāte”, sniedzot palīdzību saviem vienaudžiem no nabadzīga Neapoles kvartāla. “Tas ir skaists žests, kas norāda uz stilu, ar kādu jūs vēlaties sludināt Dieva vaigu, kas ir mīlestība,” sacīja Francisks. Pusaudžiem, kā arī viņu skolotājiem un asistentiem viņš novēlēja laimīgus un svētus Ziemassvētkus.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.