2016-12-19 14:47:00

Atļausim Dievam mums tuvoties


Sekojot Marijas un Jāzepa paraugam, būsim gatavi savā konkrētajā ikdienas dzīvē pieņemt Dieva Dēlu un paļāvīgi izpildīt debesu Tēva gribu – ar šādu aicinājumu pāvests vērsās pie tūkstošiem ticīgo, kuri svētdien, 18. decembrī, bija pulcējušies Svētā Pētera laukumā uz viņa vadīto mariānisko lūgšanu „Kunga eņģelis”. Līdz Kristus dzimšanas svētkiem ir palikusi nepilna nedēļa. Šajā sakarā Svētais tēvs mudināja šajās dienās apstāties Betlēmes silītes priekšā un pabūt klusumā, lai patiešām saņemtu mīlestības žēlastību, kas arī ir šo svētku pati būtība.

Adventa pēdējās svētdienas liturģija vēstī par to, cik Dievs ir tuvu cilvēcei. Evaņģēlija lasījums (sal. Mt 1,18-24) runā par diviem cilvēkiem, kuriem ir visciešākā saistība ar mīlestības noslēpumu, tas ir, par Vissvētāko Jaunavu Mariju un sv. Jāzepu. Pateicoties Svētā Gara darbībai, Marija ieņēma un dzemdēja Jēzu. Dieva Dēls „ienāk” viņas klēpī un kļūst cilvēks. Tādā veidā Dievs pietuvojas cilvēkam. Pateicoties Marijas piekrišanai, Dievs kļūst cilvēks. Dievs ienāk mūsu dzīvē, dāvājot mums savu Dēlu. Pāvests aicināja mūs pajautāt sev, kāda ir mūsu reakcija? Ko mēs darām? Vai mēs Viņu pieņemam, vai ļaujam Viņam sev tuvoties vai arī noraidām Viņu? Mūsu attieksmei un rīcībai būs izšķiroša nozīme ne tikai mūsu pašu, bet arī citu cilvēku dzīvē.

Tāpat kā Marija, kura brīvi veltīja sevi vēstures Kungam, kura atļāva Viņam izmainīt cilvēces likteni, arī mēs, pieņemot Jēzu un ik dienas Viņam sekojot, varam līdzdarboties Viņa pestīšanas plānam gan attiecībā uz sevi, gan pasauli. Tātad, Marija mums ir kā priekšzīme un atbalsts, uz kuru varam cerēt savos Dieva meklējumos, ļaujot Dievam mums tuvoties. Viņa ir atbalsts mūsu centienos veidot mīlestības civilizāciju.

Turpinot uzrunu, Francisks pievērsās pēdējās Adventa svētdienas Evaņģēlija otrajam galvenajam varonim sv. Jāzepam. Jāzeps viens pats nevar izprast notiekošo, proti, Marijas sākušos grūtniecību. Viņš piedzīvo šaubas un bailes, un tieši tad Dievs Viņam atklāj savu tuvumu. Dievs sūta pie viņa savu eņģeli, kurš tam saka: „Kas viņā piedzimis, ir no Svētā Gara” (Mt 1,20). Jāzeps pilnībā uzticas Dievam un pieņem savu sievu Mariju. Pāvests paskaidroja, ka, pieņemot Mariju, Jāzeps apzināti un ar mīlestību pieņem arī Jēzu. Pazemīgais un taisnīgais Jāzeps māca mūs vienmēr paļauties uz Dievu, kurš ir mums līdzās. Kad Dievs tuvojas, mums Viņam ir jāuzticas – sacīja Svētais tēvs.

Marija un Jāzeps, kuri bija pirmie, kuri ticībā pieņēma Jēzus, ieved mūs Ziemassvētku noslēpumā. Marija palīdz mums atvērt savu sirdi, lai pieņemtu Dieva Dēlu savā konkrētajā ikdienas dzīvē, Jāzeps pamudina mūs vienmēr meklēt Dieva gribu un pilnīgi uz Viņu paļauties. „Lūk, Jaunava ieņems savās miesās un dzemdēs Dēlu, un nosauks Viņu vārdā Emanuels, kas nozīmē, Dievs ar mums” (Mt 1, 23). Betlēmē dzimušais Bērns ir „Dievs ar mums”. Viņš ir man līdzās esošais Dievs. Vai es atveru Viņam savas durvis, kad Viņš man tuvojas? – jautāja pāvests. Vai es atveru Kungam savu sirdi, kad jūtu Viņa iekšējo pamudinājumu, kad dzirdu, ka Viņš aicina mani kaut ko darīt vairāk citu labā, vai kad aicina mani lūgties? Ziemassvētkos atskan cerības vēsts – piebilda Francisks, novēlot, lai šī vēsts piepildās arī mūsos, proti, lai katrā no mums piepildās ilgas pēc Dieva, Viņa gaidas, lai tās piepildās visā Baznīca un daudzos mazajos cilvēkos, ko pasaule nievā, bet kurus Dievs mīl un kuriem Viņš ir līdzās.

Pēc lūgšanas „Kunga eņģelis” pāvests sveica Romas ticīgos un dažādu valstu svētceļniekus, un aicināja visus lūgties par Kongo Demokrātisko Republiku, lai šajā zemē norisinās mierīgs dialogs, lai tādējādi izbēgtu no jebkāda veida vardarbības. Svētais tēvs pateicās visiem par apsveikumiem viņa dzimšanas dienā, novēlēja pabūt klusumā Betlēmes silītes priekšā un atgādināja, kas ir īstie Ziemassvētki. Īstie Ziemassvētki ir Jēzus svētki. Jēzus mums tuvojas, ienāk mūsu vidū. Viņš ir „Dievs ir ar mums”. Svarīgi ieiet šo svētku patiesajā atmosfērā, lai saņemtu tuvības, mīlestības, pazemības un maiguma žēlastību. „Šajos brīžos atcerieties palūgties arī par mani”, mudināja Francisks.

J. Evertovskis / VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.