2016-12-15 15:51:00

Pāvests: Respektēt katra cilvēka tiesības uz dzīvību


“Apbrīnas vērts ir viss, ko veic Dievs: «Lielas lietas manī ir darījis Varenais»” (Lk 1,49) – šādam tematam veltīts pāvesta Franciska vēstījums  XXV Pasaules slimnieku dienā, kas tiks atzīmēta 2017. gada 11. februārī. Galvenās svinības notiks Lurdas sanktuārijā. Svētais tēvs skaidro, ka šādu dienu ieviesa svētais Jānis Pāvils II. Pirmo reizi tā tika atzīmēta 1993. gada 11. februārī Lurdā. Pasaules slimnieku dienas mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību slimnieku situācijai; atbalstīt tos, kuri rūpējas par slimajiem – ģimenes, medicīnas personālu un brīvprātīgos palīgus, kā arī pateikties par misiju kalpot Kungam cietošajos brāļos.

Vēstījumā Svētais tēvs apliecina savu garīgo tuvumu visiem, kurus skārušas dažāda veida ciešanas, un pauž pateicību tiem, kuri profesionāli un pašaizliedzīgi veic svarīgo misiju slimnīcās. “Vēlos aicināt jūs visus: slimniekus, ārstus, medicīnas personālu, ģimenes un brīvprātīgos kontemplēt Jaunavu Mariju – Slimnieku izdziedinātāju, to, kura ienes Dieva mīlestību katra cilvēka sirdī. Tāpat kā Bernadeti, Marija uzlūko arī mūs. Pazemīgā un vienkaršā meitene no Lurdas stāstīja, ka Jaunava, kuru nosauca par “Skaisto kundzi”, skatījās uz viņu tā, kā skatās uz personu. Šie vārdi atklāj attiecību dziļumu. Nabadzīgā, neizglītotā un vājā Bernadete ir pārsteigta, ka Marija izturas pret viņu ar lielu cieņu. Tas ir atgādinājums, ka katrs slimnieks ir cilvēciska būtne, kurai pienākas cieņa un mīlestība. Slimniekiem, kā arī cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem, ir sava īpašā misija, aicinājums.

Fakts, ka Dievmāte aicināja Bernadeti lūgties par grēciniekiem, mums atgādina, ka slimnieki un cietošie sevī nes ne tikai ilgas pēc izdziedināšanas, bet arī vēlēšanos kristīgi izdzīvot savu dzīvi, veltīt to Jēzum un kļūt par Viņa mācekļiem-misionāriem. Bernadete saņēma aicinājumu kalpot slimniekiem. Viņa kļuva  par žēlsirdības māsu. Lūgsimies, lai Jaunava Marija dāvā arī mums žēlastību izturēties pret katru slimnieku kā pret personu, kurai ir vajadzīga palīdzība, nereti pat viselementārākajās lietās, un kura sevī nes lielu dāvanu, ar kuru tā dalās ar citiem. Jaunavas Marijas skatiens apgaismo Baznīcas seju tās ikdienas rūpēs par cietošajiem, raksta pāvests.

Vēstījumā XXV Pasaules slimnieku dienā pāvests piemin svēto Jāni no Dieva, svēto Kamilu no Lellis un svēto Māti Terēzi no Kalkutas. Viņš novēl, lai mēs visi kļūtu par Dieva žēlsirdības un Viņa klātbūtnes prieka pilnajām zīmēm mūsdienu pasaulē. Vēstījums datēts ar šī gada 8. decembri.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.