2016-12-05 14:21:00

Debesu valstība ir tuvu!


«Debesu valstība ir tuvu!» – sacīja pāvests, uzrunājot svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks skaidroja Adventa otrajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu. Tajā dzirdam Jāņa Kristītāja saucienu: «Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu!» Svētais Matejs atgādina, ka Jēzus savu misiju Galilejā iesāks ar tādiem pašiem vārdiem. Evaņģēlists vēlas paradīt Jāni kā tādu, kurš gatavo ceļu Kungam, kas nāk, bet mācekļus kā tādus, kuri turpina šo uzdevumu. Baznīca nepārtraukti sludina Dieva valstību, kas ir tuvu. Pāvests uzsvēra, ka vārds tuvu ir īpaši svarīgs. Dieva valstība ir tuvu, tā ir mūsu vidū. Tas ir katras kristīgās misijas centrālais vēstījums.

Turpinot uzrunu, Francisks skaidroja, ka misionārs nav kaut kādas grupas fans, kurš neatlaidīgi meklē piekritējus. Viņš neveic prozelītismu. Nē, viņš vienkārši iet un sludina: «Debesu valstība ir tuvu!» Tādā veidā misionārs gatavo ceļu Jēzum, kas nāk pie savas tautas.

«Bet kas ir šī Dieva valstība, kas ir šī Debesu valstība? Mēs tūlīt sākam domāt par kaut ko, kas atrodas ārpus šīs pasaules realitātes: mūžīgo dzīvi. Jā, tā ir patiesība, ka Dieva valstība izpletīsies pāri šīs pasaules robežām. Taču labā vēsts, ko atnesa Jēzus, un ko Jānis anticipēja, ir tā, ka mums to nav jāgaida nākotnē. Dieva valstība ir tuvu, tā zināmā veidā jau ir klātesoša un jau tagad varam sajust tās garīgo spēku. Dieva valstība ir tuvu! – saka Jēzus. Dievs nāk, lai nodibinātu savu valstību mūsu vēsturē, šodien, katru dienu, mūsu dzīvē. Un tur, kur tā ar ticību un pazemību tiek pieņemta, tur valda mīlestība, prieks un miers,» sacīja pāvests.

Francisks skaidroja, ka, lai kļūtu par Dieva valstības līdzdalībnieku, mums ir jāmaina sava dzīve, iekšēji jāatgriežas. Mums ir jāatgriežas katru dienu, veicot soli pa solim. Esam aicināti pārtraukt iet pa izdevīgiem, bet maldinošiem ceļiem. Esam aicināti atmest šīs pasaules elkus: panākumu gūšanu par katru cenu, dzīšanos pēc varas, bagātībām un baudām, aizmirstot nabagos. Šodien mums ir jāsagatavo ceļu Kungam, kas nāk. Viņš neatņem mums brīvību, bet dāvā patieso laimi. Ar Jēzus piedzimšanu Betlēmē Dievs ienāca mūsu vidū, lai atbrīvotu mūs no egoisma, grēka un ļaunuma.

«Ziemassvētki ir liela prieka diena, kas izpaužas arī ārēji. Vispirmām kārtām tas ir reliģisks notikums, kura svinēšanai ir labi jāsagatavojas. Adventa laikā uzmanīgi ieklausīsimies Jāņa Kristītāja saucienā: Gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas! (Mt 3,3). Mēs gatavojam Kungam ceļu un darām taisnas Viņa takas tad, kad veicam savas sidsapziņas izmeklēšanu, kad izvērtājam savu attieksmi un rīcību, lai atmestu visu, kas nav no Dieva. Kā jau minēju, runa ir par panākumu gūšanu par katru cenu, dzīšanos pēc varas, naudas un baudām,» atgādināja pāvests.

Francisks aicināja ticīgos garīgi sagatavoties Kristus dzimšanas noslēpuma svinēšanai, pieaugot ticībā un mīlestībā. Tieši mīlestība ir tas ceļš, pa kuru Ziemassvētku nakts klusumā pie mums atnāks Bērns, maziņš kā kviešu grauds. Jēzus ir Dieva valstības grauds, uzrunas noslēgumā sacīja Svētais tēvs. Viņš apsveica svētceļnieku grupas no dažādām Spānijas un Horvātijas diecēzēm, un, kā parasti, aicināja visus lūgties par viņu.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.