2016-10-31 15:42:00

Msgr. Audo vittnar om Syriens behov av enheten


Den kaldeiske biskopen i Aleppo msgr. Antoine Audo lämnade sitt vittnesbörd om folkets situation i Syrien vid det ekumeniska mötet på Malmö arena. Han sa att detta möte mellan kristna inger hopp: ”Tack för att ni öppnar för tillit, fred och tacksägelse för den Helige Andens karismor inom oss. Må era insatser för gemenskap i de fattigas tjänst bli en pingst för alla kristna och folk av god vilja.”

Msgr. Audo talade om folkets svåra situation i Syrien med död och förödelse. Det finns inga sjukhus eller skolor, ingenting och man vet inget om framtiden. Att följa Kristus betyder att ödmjukt acceptera skillnader mellan folk och tala med varandra och låta Guds nåd ha företräde framför allt annat sa msgr. Audo. Han tackade de församlade för att tala om mänsklig värdighet och en livsstil som går i respektens, känslighetens och omvårdnadens tecken och som avslöjar Guds ömhet för varje man och kvinna som är skapade i Hans avbild.

Det ekumeniska mötet med evangeliets glädje leder Caritas Internationalis och LWF World Service till samarbete och inspirerar syrianerna att ta sig ur krisen sa msgr. Audo.

Religion borde uppmuntra till skyddet av värdighet, solidaritet och det gemensamma bästa och inte till motsättningar sa msgr. Audo och tackade avslutningsvis kyrkor och länder för att följa Kristus fotspår.
All the contents on this site are copyrighted ©.