2016-10-30 13:28:00

Lutheranerne vil ikke fejre reformationsjubilæum uden katolikkerne


Sidst en pave satte foden på skandinavisk grund, var i 1989 da pave Johannes Paul II besøgte Danmark. Dengang var stemningen i Folkekirken meget anstrengt omkring det pavelige besøg - for ikke at sige fjendtligt. En universitetsprofessor i teologi ved Københavns Universitet sagde at paven skulle mødes med “en kold skulder og en varm lussing”. Pave Johannes Paul ønskede at tale fra prædikestolen i Københavns Domkirke, men det modsatte folkekirken sig. Forholdet mellem den lutherske folkekirke og den katolske kirke var således for blot 20 tyve år siden på nulpunktet.

Her blot 30 år efter den kolde modtagelse af paven, lyder der helt nye toner fra begge lejre, hvor kirkerne er enige om at de skal fejre reformationsjubilæet i fællesskab.

Når pave Frans kommer til Lund og Malmø i Sverige i morgen for at fejre reformationsjubilæet, finder det sted i en ny æra i forholdet mellem katolikker og lutheranere. I 1999 mødtes de to kirker og sammen formulerede de "Fælleserklæring om læren om retfærdiggørelsen”, som blev godtaget af såvel af Vatikanet og Det lutherske Verdensforbund. Begge kirker kom i erklæringen frem til en fælles forståelse til en af de største årsager til reformationen.

At katolikker nu direkte bliver inddraget i reformationsjubilæet udgør en udfordring for begge kirker og kalder ny tilgang til den reformatoriske arv. "Fra konflikt til kommunion" er den rammende titel på et dokument, som blev udarbejdet i 2013 af den officielle lutherske-katolsk dialog, der skitserer en fælles tilgang til den kommende årsdage for Luther. Der er traditionelt meget forskellige fortolkninger af den bevægelse, som Luther startede. For katolikker betyder reformationen splittelse, mens den for protestanter betyder til tilbagevenden til skrifterne.

Det var pave Johannes Paul II, der talte om en "udveksling af gaver" som frugten af den ​​økumeniske dialog. Pave Frans har identificeret denne tilbagevende til ​​Skriften i kirkens liv som en af ​​de gaver den katolske kirke har modtaget fra dens protestantiske kolleger. For lutheranernes vedkommende har tilnærmelsen været at de i fejringen de begivenheder, der ledte til grundlæggelsen af deres kirker, ikke har ønsket at gøre det uden deres katolske medkristnes medvirken.

I et interview i det svenske jesuitter magasin Signum, svarer pave Frans på spørgsmålet om hvad hans forventninger til hans kommende tur til Sverige er: ”Jeg kan tænke på kun ét ord at sige: “At komme hinanden nærmere”.

"Mit håb og min forventning er at komme tættere på mine brødre og søstre," sagde han og forklarer, at det at være tæt "gør os alle godt. Afstand, på den anden side, gør os bitre"

Når vi er langt fra hinanden, "vi lukker vi os inde i os selv, og vi bliver individualister, ude af stand til at møde hinanden. Vi bliver holdt tilbage af frygt. "

Paven understreger, at vi har brug for at lære "at overskride vores egne grænser for at møde andre,” og bemærker, at hvis dette ikke sker, bliver selv kristne "syge på grund af vores splittelse."
All the contents on this site are copyrighted ©.