2016-10-27 16:47:00

Zwierzchnicy Kościołów Sudanu Południowego u Papieża


Papież przyjął na audiencji zwierzchników trzech głównych wyznań chrześcijańskich Sudanu Południowego. Byli to: katolicki metropolita Dżuby abp Paulino Lukudu Loro, abp Daniel Deng Bul Yak stojący na czele prowincji Kościoła episkopalnego w Sudanie i Sudanie Południowym oraz moderator prezbiteriańskiego Kościoła Sudanu Południowego pastor Peter Gai Lual Marrow. Delegacja ta przebywa w Rzymie na specjalne zaproszenie Ojca Świętego, aby wraz z nim przedyskutować sprawę pokoju w tym kraju, zastanawiając się, jak położyć kres działaniom wojennym, które wciąż pogłębiają i tak trudną sytuację mieszkających tam ludzi.

W komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wydanym po zakończeniu spotkania czytamy m.in., że w czasie rozmów podkreślono dobrą i przynoszącą korzyści współpracę Kościołów chrześcijańskich w tamtym regionie. Starają się one dać swój wkład w umacnianie dobra wspólnego, aby chronić ludzką godność, wspierać bezbronnych oraz podejmować inicjatywy służące dialogowi i pojednaniu. „W świetle przeżywanego w Kościele katolickim Jubileuszowego Roku Miłosierdzia – czytamy dalej – zauważono, że fundamentalne doświadczenie przebaczenia i przyjęcia drugiego człowieka jest drogą do budowania pokoju oraz do rozwoju  ludzkiego i społecznego”.

pp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.