2016-10-26 11:38:00

Påven: Öppet hjärta för dem i nöd


Påven Franciskus talade i sin katekesundervisning på onsdagsaudiensen på Petersplatsen om två kroppsliga barmhärtighetsgärningar, ta hand om den hemlösa främlingen och klä de nakna. Jesus nämnde detta i samband med Människosonens dom (Matt 25:34-40). Nuförtiden är främlingen ofta migrant. I alla tider har immigrationen påkallat ansvarskänslan att vara öppna och solidariska. I våra dagar är den växande tillströmningen av flyktingar som flyr krig, svält och svår fattigdom en uppmaning att välkomna och ta hand om dessa bröder och systrar.

Som många troende kristna före oss, som heliga moder Cabrini behöver vi hitta generösa och kreativa  sätt att bemöta deras omedelbara behov. Att klä de nakna betyder att ta hand om dem vars värdighet har tagits ifrån dem och verka för att upprätthålla och skydda den. Som Kristi efterföljare får vi aldrig stänga våra hjärtan för dem i nöd. Genom att öppna oss för andra berikas våra liv och vårt samhälle kan få fred och alla folk kan leva med deras gudagivna värdighet.
All the contents on this site are copyrighted ©.