2016-10-24 09:03:00

Påven: Det dags för mission och mod!


Omkring 50 000 pilgrimer fyllde Petersplatsen under Angelus då Världsmissionsdagen firades. Påven utgick från andra läsningen i söndagens liturgi där Paulus vänder sig till sin medarbetare och älskade son Timotheos (2 Tim 4:6-8, 16-18) där han sammanfattar sitt livs mission i nuet, dåtiden och framtiden. Han skriver om nuet: hans liv är slut, om dåtiden: han har kämpat den goda kampen och om framtiden: han väntar Guds rättfärdiga dom. Påven sa att Paulus mission var effektiv och citerade honom: ”Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den”.

Påven sa att Paulus i denna självbiografiska text speglar kyrkan särskilt en dag som denna Världsmissionsdag och att det är den Helige Anden som gör kyrkans mission i världen effektiv.

Nu är det dags för mission och mod! betonade påven och förklarade att detta handlar om att lita på evangeliets missionerande kraft. Påven sa att mod betyder att förkunna, utan att nödvändigtvis omvända, att erbjuda en alternativ livsstil i världen utan att bråka och vara aggressiv, att vara öppen för andra utan att förminska Herren och mod att stå emot skepticism utan att vara arrogant.

Påvens tankar gick sedan till folket i Irak och särskilt till det i Mosul som alla utsätts för det uppblossande våldet. “Denna grymhet får oss att gråta. Det finns inte ord…” sa påven och bad alla att enas med honom i en tyst bön för framtidshopp om säkerhet, försoning och fred i Irak.

 

.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.