2016-10-21 10:16:00

Heliga Stolen om tolerans med olikheter


Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) msgr. Janusz Urbanczyk höll tre inlägg vid dess möten i Berlin om tolerans med olikheter. Han uttryckte Heliga Stolens ståndpunkt för respekt för mänskliga rättigheter och friheter eftersom de är grunden för människans inneboende värdighet och som ingen kan ta ifrån henne. Heliga Stolen har också vid flera tillfällen understrukit att säkerhet, trygghet och fred inte uppnås genom begränsandet av de mänskliga rättigheterna, utan snarare åtnjutandet av dem alla.

Msgr. Urbanczyk konstaterade att rättigheter inte följs av alla organisationens medlemsstater där intolerans och diskrimination råder och som ofta följs av våld och sa att Heliga Stolen beklagar detta.

Han citerade påven Franciskus ord om vikten av enade krafter för harmonisk samlevnad eftersom de visar att det är möjligt att vittna om sin egen övertygelse och världsbild utan att överskida andras rättigheter till detsamma. Varje etnisk, ideologisk eller religiös identitet måste behållas utan överlägsenhet och att underkuva andra.

Msgr. Urbanczyk uttryckte Heliga Stolens tro på att en religion måste kunna ta kritiska samtal, diskussioner och analyser i media. Han sa dock att yttrandefriheten inte får hetsa till diskriminering, fientlighet eller våld mot en religion eller dess medlemmar. Där det finns religiösa, kulturella och nationella olikheter måste mänskliga rättigheter och friheter gälla.

I sitt andra inlägg talade msgr. Urbanczyk om vikten av att man i skolor lär ut tolerans. Heliga Stolen önskar att man därför utvecklar och styrker utbildning av kulturer, etnicitet och religioner och att varje elev tillåts berätta om sin uppfattning. Kunskap minskar missförstånd och stereotyper. Msgr. Urbanczyk la till vikten av att utarbeta riktlinjer för lärare om att motverka intolerans och diskriminering mot kristna.

Vid panelen för Tolerans och yttrandefrihet mot hatpropaganda och diskriminering på internet talade msgr. Urbanczyk om att detta bör förebyggas på tidigt stadium.

I Kyrkans sociallära(n.415) uttrycks vikten av att media är för det allmänna bästa och att samhället har rätt att få sanningsenlig information som bygger på frihet, rättvisa och solidaritet.

Heliga Stolens anser att det även krävs att man lägger särskild uppmärksamhet på sociala nätverk för att undvika spridning av diskriminerande material genom lagar mot intolerant beteende.
All the contents on this site are copyrighted ©.