2016-10-13 10:22:00

Påven om blodets ekumenik


Påven Franciskus tog emot sekreterarna inom den världsvida kristna ekumeniska organisationen Christian World Communions i Paulus VI-salen i Vatikanen. Påven betonade i sitt tal till dem att alla kristna är enade i blodets ekumenik. Han sa att ekumeniken sker under vandringen tillsammans med Jesus, som är allas Jesus.

Påven sa att när terrorister och världsmakter förföljer kristna och kristna minoriteter ställer de inte frågan: Är du Lutheran? Ortodox? Katolik? Reformert? Tillhör du Pingströrelsen? - nej, de säger: Du är kristen! - fienden tar inte fel, den vet väl var Jesus finns och detta handlar om blodets ekumenik.

Påven talade om hur kristna vittnar om Jesus i ögonblicket då de dödas ‘Jesus hjälp mig!’ och att detta handlar om bönens och vandringens ekumenik och på grund av vår fiende finns även blodets ekumenik sa påven.

Påven svarade på frågorna ’Tror jag på att Jesus är med oss? Kan jag vandra tillsammans med alla och Jesus?’ med att teologernas arbete är mycket viktigt och de går framåt i sina studier och avtalar men att det samtidigt sker en ekumenik och enhet under själva vandringen tillsammans, genom bönen och genom att hjälpa varandra.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.