2016-10-12 16:40:00

"De andliga barmhärtighetsgärningarna är ett motgift mot likgiltighetens virus"


Påven fortsatte sin trosundervisning under onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen inför en stor skara pilgrimer från världens alla hörn. Med fortsatt fokus på Barmhärtighetens jubelår, talade påven Franciskus idag om barmhärtighetsgärningarna, särskilt de andliga, och sa att de är ett bra motgift mot likgiltighetens virus som sprider sig i världen. ”Om alla människor gjorde en barmhärtighetsgärning om dagen, skulle det innebära en kulturevolution.”

Påven påminde om hur Herren i Matteusevangeliet påminner oss om att vi kommer att dömas för den barmhärtighet vi har visat honom, i de minsta av hans bröder och systrar.

”Hans ord har inspirerat de sju traditionella kroppsliga barmhärtighetsgärningarna -  mätta de hungriga, ge dryck till törstiga, klä de nakna, välkomna främlingen, bota de sjuka, besöka den fängslade och begrava de döda. Kyrkans tradition tilllägger även sju andliga barmhärtighetsgärningar – ge råd till den tveksamma, undervisa den okunnige, omvända syndare, trösta de lidande, förlåtande oförätter, tåligt uthärda orättvisor, och be för levande och döda.

Som uttryck på en levande tro, utförs dessa barmhärtighetsgärningar ofta tyst och med enkla gester. Men som Moder Teresa av Kalkutta lär oss att genom att visa Kristi Barmhärtiga ansikte, kan man förvandla kulturen runt oss. Låt oss hålla det i åtanke och sträva efter att praktisera de dagligen.
All the contents on this site are copyrighted ©.