2016-10-10 10:46:00

Påven ber för orkanens offer och anförtror mänskligheten till Jungfru Maria


Efter mässan på Petersplatsen uttryckte påven Franciskus sin sorg över förödelsen som orkanen i Västindien har orsakat, ”särskilt Haiti, som räknar många offer och hemlösa, samt omfattande materiella skador. Jag försäkrar om min närhet till folket och uttrycker mitt förtroende för världssamfundets solidaritet, liksom min tillit till de katolska institutionerna och alla människor av god vilja. Jag ber er alla att be tillsammans med mig för dessa så hårt prövade bröder och systrar.

Påven hälsade till alla pilgrimer som hade deltagit vid det Marianska Jubelåret och upprepade Johannes Paulus II ord under jubelåret den 8 oktober 2000: "O Guds Moder Maria vi anförtror dig framtiden som väntar oss. Mänskligheten kan göra den här världen till en vacker trädgård, eller förminska den till en stenhög. Hjälp oss vid denna korsning, Jungfru Maria att välja livet, och att acceptera och praktisera Kristus Frälsarens evangelium.”
All the contents on this site are copyrighted ©.