2016-10-07 14:28:00

Watykan w ONZ: sposoby zwalczania terroryzmu


Zwierzchnicy wszystkich religii i wyznań winni połączyć wysiłki w zwalczaniu wszelkich form fundamentalistycznych ideologii, prowadzących do nienawiści. Stwierdził to stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Abp Bernardito Auza wystąpił 5 października w Nowym Jorku podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na spotkaniu poświęconemu sposobom zwalczania terroryzmu. Przypomniał tam przekonanie Papieża Franciszka, że „gdy narusza się sprawiedliwość i dobro wspólne, wówczas zawsze pojawia się przemoc”.

Abp Auza podkreślił, że walka z terroryzmem winna obejmować „przede wszystkim serca i umysły ludzi młodych”. Dlatego Watykan stoi na stanowisku, że edukacja jest podstawowym czynnikiem, który zapobiega terroryzmowi. Watykański dyplomata przypomniał częste apele Franciszka o dialog i budowanie pomostów jako antidotum na radykalizację poglądów i skrajną przemoc.  Podkreślił za Papieżem, że „odrzucenie dialogu jest podstawowym znamieniem fundamentalizmu”. Jak zaznaczył, Stolica Apostolska uważa, że w zapobieganiu międzynarodowemu terroryzmowi i zwalczaniu go nie można używać jedynie broni i środków bezpieczeństwa. Trzeba natomiast w większym zakresie wpływać na mentalność ludzi przez „kulturę spotkania”, która „sprzyja wzajemnej akceptacji oraz promuje społeczeństwa pokojowe i integracyjne” – wskazał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ.

auk/ rv, holy see mission to the UN
All the contents on this site are copyrighted ©.