2016-10-07 14:41:00

Przesłanie Papieża do Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy


„Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za znaczący wkład, który Rada Konferencji Episkopatów Europy wnosi w promowanie braterskich i kościelnych relacji ukazujących wartość jedności i radości wiary” – stwierdza Papież w przesłaniu do obradujących w tych dniach w Monako przewodniczących episkopatów Europy. Franciszek zachęca do „kontynuowania z ufnością tej drogi w służbie narodom Kontynentu, doceniając «dwa płuca», wschodnie i zachodnie”.

„Niech będzie Waszą troską oświecanie sumień wiernych, dając im kryteria osądu i rozeznawania, by nie dać się wciągnąć kulturze tego świata” – pisze Ojciec Święty. Jednocześnie kieruje słowa wdzięczności do węgierskiego kardynała Petera Erdő, który przez ostatnie 10 lat kierował Radą Konferencji Episkopatów Europy, za ofiarne i hojne zaangażowanie, dzięki czemu mogła ona służyć z łagodnością i przewidywaniem, stawiając ponad wszystko ewangeliczną miłość”. Na zakończenie Franciszek życzy przewodniczącym europejskich episkopatów zebranym w Monako, „by Kościół w Europie był zawsze «Kościołem wychodzącym na zewnątrz», radosnym zwiastunem Ewangelii miłosierdzia i świadkiem nadziei”.

pp/ rg
All the contents on this site are copyrighted ©.