2016-10-05 18:19:00

Papież do środowisk sportowych: sport dobrem dla wszystkich


O potrzebie zachowania sportu w jego autentycznej formie, wolnej od manipulacji i komercjalizacji, mówił Papież na otwarcie watykańskiej konferencji o sporcie. Byłoby to smutne zarówno dla sportu, jak i ludzkości, gdyby nie można już wierzyć w prawdziwość wyników sportowych – podkreślił Franciszek. Zauważył, że sport ma wielką wartość. Jest w stanie wzbogacić życie wszystkich ludzi.

 „Właśnie w ostatnich miesiącach widzieliśmy, jak igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie znalazły się w centrum uwagi całego świata. Dewiza olimpijska «altius, citius, fortius – wyżej, szybciej, mocniej» stanowi zachętę do rozwijania talentów, które dał nam Bóg. Kiedy widzimy, jak zawodnicy robią wszystko, na co ich stać, sport rozbudza w nas entuzjazm, zachwyca, sprawia, że czujemy się niemal dumni. Jest też dużo piękna w harmonii pewnych ruchów, jak i w sile czy w grze drużynowej. Kiedy tak się dzieje, sport przekracza granice samego tylko wysiłku fizycznego i przenosi nas w sferę ducha czy wręcz tajemnicy. Chwilom tym towarzyszy wielka radość i zadowolenie, w których wszyscy mogą mieć udział, nawet jeśli sami nie startowali w zawodach”.

Inną ważną cechą sportu, na którą zwrócił uwagę Papież, jest jego powszechność, fakt, że może on mieć również charakter amatorski czy wręcz rekreacyjny. Franciszek zauważył, że trzeba się starać, aby sport był rzeczywiście dostępny dla wszystkich. Przypomniał o wielkich zasługach ruchu paraolimpijskiego, który każdemu pozwala docenić umiejętności ludzi niepełnosprawnych. Uwadze wszystkich polecił zwłaszcza dzieci i młodzież, aby każdy mógł uprawiać sport w godnych warunkach.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.