2016-08-25 16:31:00

Włoska biografia Josepha Ratzingera – Benedykta XVI


Autor biografii Benedykta XVI jest dobrym znawcą jego życia i myśli. Elio Guerriero, przez długi czas kierujący wydawnictwami katolickimi Jaca Book i Edizioni San  Paolo, był ponad 20 lat redaktorem naczelnym włoskiego wydania międzynarodowego czasopisma Communio, założonego w 1972 r. przez ks. Josepha Ratzingera i kilku innych teologów. Znał się z nim osobiście już od lat 80. ub. wieku i tłumaczył wiele jego dzieł. Współpracuje też z włoskim wydaniem jego dzieł wszystkich, publikowanym w Watykanie.

Mająca się ukazać 30 sierpnia w wydawnictwie Mondadori w Mediolanie książka „Sługa Boga i ludzkości. Biografia Benedykta XVI” („Servitore di Dio e dell’umanità. La biografia di Benedetto XVI” ) ukazuje m.in. tło historyczne i środowisko, w którym zdobył formację przyszły papież, znaczenie jego badań nad Augustynem i Bonawenturą, udział w Soborze i współpracę z wielkimi teologami XX wieku. Przypomina też jego dawne już zaangażowanie w poprawę relacji chrześcijańsko-żydowskich i głębokie rozumienie licznych problemów współczesnego świata, a zwłaszcza Europy.

Na zakończenie swej obszernej biografii Benedykta XVI Elio Guerriero zamieszcza przeprowadzony z nim wywiad. Papież-senior mówi tam m.in. o okolicznościach, w jakich podjął decyzję o rezygnacji.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.