2016-08-25 17:25:00

Liên HĐGM Dại dưong châu kêu gọi bảo vệ môi sinh


PORT MORESBY: Trong những ngày này, ủy ban điều hành Liên HDGM vùng Đại Dương Châu đang nhóm phiên họp thường niên tại Port Moresby bên Papua Tân Guinea để bàn về chủ đề bảo vệ thiên nhiên trong nhãn quan một thế giới không bị xem như là một thị trường phổ quát, nhưng như một căn nhà chung.

Trong thông cáo công bố nhân dịp này, các GM thuộc Đại Dương châu khẳng định rằng “xử dụng các tài nguyên thiên nhiên cách có ý thức trách nhiệm” là một bổn phận và một đòi buộc của tất cả mọi người. Các vi cũng nhấn mạnh trên sự cần thiết phải đề ra một chính sách phát triển có thể thực hiện được đối với các gia đình, trong lãnh vực du lịch, nông nghiệp và ngư nghiệp. Đặc biệt trong ngành đánh cá, các GM kêu mời chính quyền cấm những tổ chức nước ngoài thực hiện những hoạt động bất hợp pháp tại Đại Dương châu, vì biển cả là một kho báu của toàn nhân loại và không thể bị biến thành một món đồ chơi hay để cho một nhóm người lạm dụng. Một trong những điểm được các GM Đại Dương Châu chú trọng là khát vọng độc lập của dân chúng vùng Tây Papua phải sống cảnh xung đột với nhà cầm quyền Indonesia từ nhều năm nay. Các vị viết: Những người dân này chỉ tìm kiếm những điều mà mọi gia đình thuộc mọi nền văn hóa đều tìm kiếm: đó là sự tôn trọng phẩm giá con người và cộng đoàn của họ. Đề cập đến thảm kịch của trại tỵ nạn Nauru, các GM Đại Dương châu tin tưởng là nhà cầm quyền Australia sẽ nhanh chóng thực hiện một kế hoạch nhân đạo để phục hồi phẩm gia cho người tỵ nạn nơi đây. Mới đây, một cuộc điều tra của tờ báo Anh The Guardian cho thấy đã có nhiều lạm dụng và bạo lực xảy ra tại trại tỵ nạn Nauru và cuộc điều tra này đã gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới.  (SD 22.08.16)

Mai Anh
All the contents on this site are copyrighted ©.