2016-08-23 16:27:00

Armenia: wizyta hiszpańskiej organizacji charytatywnej


Śladami Papieża do Armenii udała się hiszpańska organizacja pozarządowa „Acoger y Compartir”. Jest to odpowiedź na apel Franciszka o konkretne dzieła miłosierdzia. Przedstawiciele organizacji złożyli też wizytę Karekinowi II. Patriarcha wszystkich Ormian ukończył właśnie 65 lat.

Karekin II przyjął hiszpańskich gości w swym pałacu apostolskim w Eczmiadzynie. Spotkanie miało charakter bardzo ciepły i przyjacielski. Patriarcha m.in. podzielił się swoimi wrażeniami z wizyty Papieża Franciszka. Jego zdaniem pozwoliła ona obydwu Kościołom zbliżyć się do siebie i uświadomić światu znaczenie wspólnego wysiłku na rzecz pokoju. Jak mówi ks. José Miguel de Haro, założyciel organizacji „Acoger y Compartir”, podróż do Armenii ma dwa cele: ekumeniczny i solidarnościowy. Z jednej strony jej uczestnicy chcą poznać bogatą historię Armenii, jej chrześcijaństwo i duchowość. „Armenia leży na peryferiach świata chrześcijańskiego, dla wielu jest nieznana, a przecież to pierwszy kraj chrześcijański w historii” – przypomina ks. de Haro. „Acoger y Compartir” pragnie pomóc w otwarciu ośrodka dziecięco-młodzieżowego w ubogiej diecezji Tavush, która leży przy granicy z Azerbajdżanem. Jak podkreśla miejscowy biskup Bagrat z Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, wojenny klimat, jaki panuje w regionie, i brak możliwości rozwoju sprawiają, że młodzi opuszczają ten teren, szukając lepszych warunków życia.

M. Raczkiewicz CSsR, Armenia
All the contents on this site are copyrighted ©.