2016-08-11 14:48:00

Biskupi USA: obrona życia, rodzina, ubodzy


O konieczności wzięcia pod rozwagę moralnego i etycznego wymiaru polityki przypomina konferencja episkopatu Stanów Zjednoczonych. Na trzy miesiące przed wyborami prezydenckimi umieściła ona w sieci dokument podkreślający konieczność formowania sumień do odpowiedzialnego obywatelstwa. Jest on zarazem swoistym wademekum wskazującym na jakie wartości należy zwrócić uwagę oddając swój głos na przyszłego prezydenta.

Amerykańscy biskupi przybliżają wyborcom katolicką naukę społeczną i wskazują, że głosując nie należy kierować się jakąś ideologią, czy interesem poszczególnych partii, tylko dobrem wspólnym. Wyliczają dziesięć punktów, których politycy nie mogą zaniedbywać. Wśród nich jest ochrona życia, ze zdecydowanym sprzeciwem wobec aborcji, eutanazji, in vitro oraz praktykowania kary śmierci. Podkreślają konieczność obrony małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, a także zintensyfikowania wysiłków na rzecz przezwyciężenia ubóstwa i zagwarantowania obywatelom godnego życia m.in. przez dostępny dla wszystkich system opieki medycznej.

W swym przedwyborczym wademekum amerykańscy biskupi zwracają też uwagę na konieczność reformy polityki migracyjnej, tak by dawała ona szansę na otrzymanie obywatelstwa. Przypominają zarazem, że odpowiedzialna polityka wiąże się również z troską o najsłabszych, a co za tym idzie z pokonaniem głodu i wykluczenia na świecie. Narzędziem ku temu może stać się darowanie zadłużenia krajów najuboższych. Episkopat USA wskazuje przyszłemu prezydentowi jako priorytet również powstrzymanie prześladowania chrześcijan i innych mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie. Dokument kończy się apelem do całego świata o budowanie pokoju i troskę o przyszłość ludzkości.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.