2016-08-05 17:32:00

Kolumbia: „nie” dla zbiorowych wydaleń


Pogarsza się już i tak bardzo trudna sytuacja humanitarna na granicy Kolumbii z Panamą. Związana jest z przetrzymywaniem w Turbo nielegalnych imigrantów przybyłych głównie z Kuby i Haiti. Jednak mimo tego poważnego kryzysu migracyjnego kolumbijska Caritas stanowczo sprzeciwia się zbiorowym wydaleniom przebywających tam ludzi. Stąd też w porozumieniu z innymi organizacjami broniącymi praw uchodźców wystosowała ona specjalny apel do kolumbijskiego rządu.

Szczególną troskę sygnatariuszy dokumentu budzi zdrowie dzieci, ciężarnych kobiet i imigrantów. Podkreślają oni także, iż zbiorowe wydalenia, chociaż zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, nie wydają się właściwym rozwiązaniem. Apelują zatem o to, by „nie deportować czy to do kraju pochodzenia czy też innego, cudzoziemców, których prawo do życia, integralności i wolności osobistej jest zagrożone”. Organizacje wzywają rząd kolumbijski do „ponownego rozważenia polityki migracyjnej; przeanalizowania natury migracji oraz przyjęcia środków uwzględniających prawa człowieka i zapobiegających szerzeniu się przemytu migrantów”.

md/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.