2016-08-03 15:48:00

Người Công giáo phải ngừng bỏ phiếu cho các chính trị gia ủng hộ phá thai


Toronto, Canada – Người Công giáo phải thôi bỏ phiếu cho những chính trị gia ủng hộ phá thai; đó là lời tuyên bố của hiệp sĩ Carl Anderson, Thủ lãnh Hội hiệp sĩ Columbus, một hội dành cho nam giới Công giáo, trong kỳ đại hội vào ngày 2 tháng 8.

Ông Anderson nói: “Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm tham dự vào tiến trình chính trị của người Công giáo. Lời của ngài về tầm quan trọng của việc là những công dân trung thành của người Công giáo, quan trọng đặc biệt đối với chúng ta.

“Chúng ta cần chấm dứt việc thao túng chính trị dùng các lá phiếu của người Công giáo của các người ủng hộ phá thai. Đây là thời gian để kết thúc sự can dự của người Công giáo với việc giết người phá thai, là thời gian để ngăn chặn việc tạo ra duyên cớ để bỏ phiếu cho các chính trị gia ủng hộ phá thai.” Ông nói thêm: “Phá thai là giết người vô tội trên quy mô lớn”.

Theo ông, các chính trị gia không phải là đảng phái, nhưng là đại diện cho lợi ích chung, cho luân lý và giá trị tôn giáo và làm cho các tổ chức dân chủ tự do có thể hoạt động. Quan trọng nhất trong số các giá trị này là, ông nói: “phẩm giá bình đẳng của mỗi cuộc sống con người và quyền tự do thực hành tôn giáo của mỗi người. Chúng ta không thể thành công trong việc xây dựng một nền văn hóa sự sống nếu chúng ta tiếp tục bầu cho các chính trị gia ủng hộ nền văn hóa chết chóc”.

Suy tư về việc chúng ta có nên ủng hộ một chính trị gia có nhiều điểm hấp dẫn nhưng lại ủng hộ phá thai, ông Anderson nhận định. “Một số người ủng hộ đảng phái đã tìm cách bào chữa cho việc ủng hộ các ứng cử viên ủng hộ phá thai thông qua một hành động cân bằng phức tạp. Họ cho rằng các vấn đề khác đủ quan trọng để bù đắp cho hỗ trợ phá thai của một ứng cử viên. Nhưng quyền phá thai không chỉ là một vấn đề chính trị khác. Trong thực tế, nó là một chế độ pháp lý gây ra hơn 40 triệu cái chết mỗi năm.” 40 triệu, con số này lớn hơn toàn dân số Canada.

Ông cho biết 8/10 người Mỹ hạn chế đáng kể việc phá thai trong khi 5/10 người Canada ủng hộ những hạn chế thiết yếu. Một phần lớn người Mỹ xem phá thai là sai phạm luân lý và không muốn tiền thuế được dung chi trả cho việc phá thai.

Năm 2008, trong kỳ đại hội ở Quebec, ông Anderson cũng mời gọi người Công giáo trung thành xây dựng một nền  chính trị mới không theo nguyên trạng, nhưng theo sự cống hiến của họ để “xây dựng một nền văn hóa sự sống”.

Trong bài phát biểu lần này ông nói ông nên thêm rằng người Công giáo cần suy nghĩ theo những cách thức mới để xây dựng “một nền văn minh tình thương”. Bài phát biểu của ông thảo luận về các vấn đề như trợ tử hợp pháp, các đe dọa tự do tôn giáo, cuộc bách hại các Kitô hữu Trung đông, những kể giết người phân biệt chủng tộc tại một nhà thờ da màu ở Nam Carolina và bạo lực chủng tộc mời ở Hoa kỳ năm nay. (CAN 2/8/2016)

Hồng Thủy Op

 
All the contents on this site are copyrighted ©.