2016-08-02 15:12:00

Úmysel pápeža Františka na august: Športom k bratskému stretnutiu národov


Vatikán 2. augusta – Úmysel pápeža Františka na mesiac august v rámci Apoštolátu modlitby sa zameriava na šport. Všeobecný úmysel znie: „Aby sa šport stal príležitosťou k bratským stretnutiam medzi národmi a významne prispel k mieru“. Svätý Otec vyzýva k modlitbe aj prostredníctvom krátkeho videa:

„Cez šport sa dá budovať kultúra vzájomného stretnutia všetkých pre svet pokoja. Snívam o športe ako praxi uplatňujúcej ľudskú dôstojnosť, premenenej na nástroj bratstva. Pocvičíme sa spolu v modlitbe na tento úmysel? Aby šport podporoval bratské stretnutie medzi národmi a prispel k mieru vo svete.“

Pápežov evanjelizačný úmysel na tento mesiac znie: 

„Aby kresťania žili podľa evanjelia tak, že budú vydávať svedectvo viery, úcty a lásky k blížnemu“.

Slovenskí biskupi v auguste pozývajú modliť sa za obete nevyliečiteľných chorôb:

„Aby kresťania prispievali k zmierňovaniu hmotného i duchovného utrpenia ľudí postihnutých nevy­liečiteľnými chorobami“. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.