2016-03-15 17:20:00

Ranná homília Svätého Otca: Božia láska pri pohľade na kríž


Vatikán 15. marca - Ak chceme poznať „príbeh našej spásy“„príbeh „Božej lásky,“ pozrime na kríž, kde Boh zomrel a pre spásu človeka sa „zašpinil“ hriechom. To je myšlienka z rannej homílie v Dome sv. Marty, v ktorej dnes pápež František uvažoval nad úryvkom z knihy Numeri, keď izraelský ľud začal na púšti reptať (Nm 21, 4-9), a nad stretom medzi Ježišom a farizejmi z Jánovho evanjelia (Jn 8, 21-30):

„Boh hovorí Mojžišovi: Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie... Ak sa pohryzený naň pozrie, ostane nažive. Je to tajuplné: Pán neusmrtí hadov, nechá ich tak. Ale ak niektorý z nich ublíži človeku, ten má pozrieť na medeného hada a ozdraví sa. Had má byť vyzdvihnutý.“

Sloveso „vyzdvihnúť“ je však stredobodom tvrdého stretu v evanjeliu medzi Kristom a farizejmi, povedal Svätý Otec. V istom momente Ježiš hovorí: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som.“ Ako pripomína pápež František, „Ja Som“ je tiež meno, akým sa Boh sám nazval pred Mojžišom, aby to oznámil Izraelitom. A potom, dodal pápež, je tu ten výraz, ktorý sa opakuje: „Pozdvihnite Syna človeka...“

„Had, symbol hriechu. Had, ktorý zabíja. Ale had, ktorý zachraňuje. A toto je tajomstvo Krista. Pavol rozprávajúc o tomto tajomstve hovorí, že Ježiš sa zriekol seba samého, uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, aby nás spasil. Je to ešte silnejšie: ‚stal sa hriechom‛. Použijúc tento symbol, stal sa hadom. Toto je prorocké posolstvo dnešných liturgických čítaní. Syn človeka, ktorý sa ako had ‚stal hriechom‛, je povýšený, aby nás spasil.“

Toto, hovorí Svätý Otec, „je príbeh našej spásy, toto je príbeh Božej lásky. Ak chceme poznať Božiu lásku, pozrime na kríž: umučený človek,“ Boh „zbavený božstva,“ „zašpinený“ hriechom. Ale Boh svojím vydaním sa na smrť naveky poráža pravé meno zla, to, ktoré Apokalypsa nazýva „starým hadom.“ Svoju homíliu uzavrel pápež František takto:

„Hriech je Satanovým dielom a Ježiš víťazí nad Satanom tým, že sa stáva hriechom, a odtiaľ vyzdvihuje nás všetkých. Kríž nie je ozdobou, nie je umeleckým dielom s mnohými drahými kameňmi ako to vídavame: kríž je tajomstvom Božieho vydania sa na smrť, z lásky. A tým hadom, ktorý prorokuje spásu na púšti: pozdvihnutý a ktokoľvek ho uzrie, bude uzdravený. A toto sa nestalo mávnutím akéhosi magického božieho prútika, čo robí takéto veci: nie! Udialo sa to utrpením Syna človeka, utrpením Ježiša Krista.“ -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.