2016-03-09 13:24:00

Bề Trên Tổng quyền Hội Thừa Sai Paris làm Giám Mục


VATICAN. Hôm 9-3-2016, ĐTC đã bổ nhiệm cha Georges Colomb, Bề trên tổng quyền Hội thừa sai Paris (MEP), làm tân GM giáo phận La Rochelle bên Pháp.

 Cha Georges Colomb năm nay 63 tuổi (1953), đã học về quản trị khách sạn và quản trị kinh tế và xã hội ở Strabourg, rồi đậu tiến sĩ dân luật năm 1978 ở đại học Jean Moulin ở Lyon, sau đó từ năm 1979 làm thanh tra bưu diện, cho đến khi gia nhập chủng viện (des Carmes) thuộc Đại học Công Giáo Paris.

  Cha Colomb thụ phong linh mục năm 1987 thuộc hội thừa sai Paris, rồi theo học tại Đại học Công Giáo Paris từ 1987 đến 1988, đậu cử nhân thần học. Sau đó Cha học tiếng Hoa tại Đài Loan, rồi làm giáo sư Pháp ngữ ở Côn Minh và Đại Liên bên Trung Quốc. Từ năm 1998 đến 2004, cha làm phụ tá Bề trên Tổng quyền và sau đó làm tổng đại diện, trước khi làm Bề trên tổng quyền Hội thừa sai Paris từ năm 2010.

 Hội Thừa Sai Paris đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam và vẫn trợ giúp Giáo Hội này, đặc biệt trong việc giúp học bổng cho nhiều Linh mục Việt Nam theo học tại Pháp.

 Theo niên giám 2016 của Tòa Thánh, Hội Thừa Sai Paris hiện còn 229 thành viên, trong đó có 204 linh mục, hoạt động tại 14 nhà.

 Giáo phận La Rochelle nơi Đức Cha George Colomb được bổ nhiệm coi sóc có gần 400 ngàn tín hữu Công Giáo (SD 9-3-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

 
All the contents on this site are copyrighted ©.