2016-03-04 08:41:00

Kardinal Ouellet: Lekmännens oumbärliga roll det offentliga livet


"Lekmännens oumbärliga roll det offentliga livet" är temat för plenarförsamlingen för den Påvliga kommissionen för Latinamerika, som har hållit i Vatikanen, under ledning av dess ordförande kardinal Marc Ouellet. Ett tema som har valts av påven Franciskus för att påminna om behovet av att reflektera över den roll som lekmän har i det offentliga livet och för att se över bristen på lekmän inom kyrkan i Latinamerika.

Kardinal Ouellet varnar biskoparna för att inte hamna i händerna på politiker. Med det menar han dock inte att biskoparna ska ställa sig ointresserade till politiken och inte kompromissa i uppbyggandet av ett mer mänskligt civilt och socialt liv för alla.

Den Påvliga kommissionen för Latinamerika kallar tillsammans med CELAM, Latinamerikas biskopsråd för första gången till ett möte mellan biskopar och lekmän med ansvar för regeringars, parlamentariska eller administrativa politik på lokal och nationell nivå.

Där kan det arbetet som plenarförsamlingen har inlett fortsätta, för att skapa och uppmuntra till nya former av kristet lekmannaskap och öppna vägar till rättvisa, fred,  försoning och integration, solidaritet och broderskap i de Latinamerikanska länderna.

Kardinal Ouellet påminde om det brådskande behovet av barmhärtighet i livet och i politiska program, särskilt nu under Barmhärtighetens jubelår. Jubelåret ska särskilt firas på den amerikanska kontinenten mellan 27-31 augusti i Colombias huvudstad Bogotà.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.